Interfisc | Grensoverschrijdend werken & detachering - Interfisc adviseert u graag
7240
page-template-default,page,page-id-7240,ajax_updown_fade,page_not_loaded,boxed,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

Grensoverschrijdend werken & detachering

Pageslider Amsterdam
 

Onze oplossingen:

Meer lezen:

Hieronder vindt u informatie over Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk:

Heeft u vragen?

Neem dan direct contact met ons op:

Grensoverschrijdend werken of internationale detachering, wat komt daarbij kijken?

Bij grensoverschrijdend werken of internationale detachering wilt u op voorhand weten welke gevolgen dit heeft. Om onzekerheid, boetes of andere problemen in binnen- en buitenland te voorkomen.

Welke regels zijn van toepassing?

Grofweg heeft u te maken met een drietal aandachtsgebieden. Voor elk aandachtsgebied gelden aparte regels, waaraan u uw personeels- & salarisadministratie moet toetsen wanneer uw personeel in het buitenland werkt:

Wij adviseren u over de mogelijkheden en brengen de gevolgen voor werkgever én werknemer in kaart

Hoe voorkomt u problemen?

Elke situatie is anders! Het is dus belangrijk om voor elke werknemer die in het buitenland werkt op voorhand in kaart te brengen welke regels van toepassing zijn. Let op: het is niet vanzelfsprekend dat de belastingen en de premies in één en hetzelfde land afgedragen moeten worden.

Veel voorkomende situaties:

 • Géén belasting- of premieplicht maar wél meldingsplicht bij detachering
  Soms hoeft u géén belasting of premies te betalen maar moet u wel een officiële melding indienen in het buitenland. Zelfs wanneer uw medewerkers er maar een paar dagen gaan werken!
 • Belastingplicht in het buitenland vanaf de eerste werkdag
  In bijzondere situaties kan al vanaf de eerste werkdag belastingplicht bestaan in het buitenland. Al is dat vaak niet zo op grond van de 183-dagen regel.
 • Belasting in het ene en premies in het andere land
  Een werknemer is in het ene land verzekerd maar moet in het andere land belasting betalen (ook wel grensarbeiderschap genoemd).
 • Split salary
  Over het salaris van een werknemer wordt in meerdere landen belasting afgedragen.

Wat kan er mis gaan?

Te vaak komt een verkeerde afdracht van belastingen of premies pas aan het licht wanneer het te laat is. Bijvoorbeeld als een werknemer een uitkering nodig heeft of bij belastingcontroles. Met correcties & boetes tot gevolg en natuurlijk financiële problemen voor werknemer.

Daarnaast controleren veel landen actief of er voor buitenlandse werknemers aan de verplichtingen voldaan wordt. Als er bijvoorbeeld niet aan de meldingsplicht voldaan is, kan de lokale inspectie boetes opleggen of andere (soms zelf strafrechtelijke) maatregelen treffen.

Waarom kiezen voor Interfisc?

Wij hebben de expertise in huis om u in binnen- & buitenland de weg te wijzen en voor deze situaties een complete internationale verloning te verzorgen, gebaseerd op een correcte berekening én afdracht van sociale verzekeringspremies & (loon)belasting.