Interfisc | Corona-informatie | maatregelen buitenland | Interfisc
10945
page-template-default,page,page-id-10945,ajax_updown_fade,page_not_loaded,boxed,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

Maatregelen m.b.t. Corona in de buurlanden

 

Deze informatie werd bijgewerkt op 27 augustus 2020

Heeft u vragen?

Bekijk dan onze antwoorden op veel gestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen, neem dan contact met ons op.

In enkele buurlanden zijn ook regelingen getroffen waarmee ondernemers geholpen worden.

Uiteraard willen wij u zoveel mogelijk helpen, ook in het buitenland. Het is immers ook in ons belang dat u de crisis zo goed mogelijk door komt. Echter, wij zijn afhankelijk van de informatie van overheidswege.

De afgelopen maanden bleek onduidelijk waar werkgevers met werknemers in het buitenland terecht kunnen voor financiële corona-ondersteuning: in het land van tewerkstelling van de werknemer of het land waar de werkgever is gevestigd?

De volgende twee situaties hebben deze onduidelijkheden bij ons aan het licht gebracht:

 1. De NOW-steun die een werkgever kan ontvangen is afhankelijk van omzetverlies, terwijl de oorspronkelijke regeling Werktijdverkorting (die nu niet meer aangevraagd kan worden) afhankelijk was van een vermindering van werk voor de werknemers. Nu een buitenlandse werkgever omzet buiten Nederland maakt, was de vraag of aanvragen van buiten Nederland gevestigde werkgevers zouden worden gehonoreerd. Inmiddels is bekend dat ook buitenlandse werkgevers met personeel, sociaal verzekerd in Nederland, voor NOW-steun in Nederland in aanmerking komen. Klik hier voor meer informatie hierover.
 2. Vanuit Duitsland bereikten ons wisselende geluiden, dat buiten Duitsland gevestigde werkgevers met personeel in Duitsland mogelijk geen beroep kunnen doen op de Duitse compensatieregeling.
  Inmiddels hebben wij met succes steun voor onze klanten aangevraagd in België, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Alleen in Duitsland bestaat nog steeds onduidelijkheid. Uiteraard blijven wij de ontwikkelingen op de voet volgen.

Wij doen ons uiterste best om alle informatie up to date te houden en nieuwe informatie toe te voegen. Mist u informatie, dan horen wij dat graag van u.

 

Noodmaatregelen in onze buurlanden

In onderstaand schema zetten we de informatie over de bij ons bekende regelingen in de buurlanden op een rij, met daarbij de contactgegevens van onze medewerkers en/of partners, bij wie u terecht kunt als u advies nodig heeft. Zodra de gevolgen voor de payroll in de betreffende landen bekend zijn ontvangen wij graag van u de benodigde opdracht en informatie, ter verwerking in uw salarisadministratie.

Ook in België zijn er wegens overmacht ten gevolge van het Coronavirus regelingen voor tijdelijke werkloosheid en uitstel van betaling vanwege de Belastingdienst.

 

Tijdelijke werkloosheid
Aanvragen van tijdelijke werkloosheid die gelinkt is aan het Coronavirus zullen voor de periode van 13 maart 2020 tot 30 juni 2020 erkend worden als tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht.

Meer informatie over deze regeling:

 

Optioneel: Werkgeverstoeslag bovenop de werkloosheidsuitkering

Indien u werknemers hebt die omwille van het Coronavirus tijdelijk werkloos zijn, kan u hen een toeslag betalen bovenop hun uitkering om het loonverlies geheel of gedeeltelijk te compenseren. Dit is evenwel geen verplichting. Deze toeslag is vrij van sociale zekerheidspremies (zowel werkgevers- als werknemerspremies), indien aan volgende voorwaarden is voldaan:

 • De werknemer mag door de toeslag in combinatie met zijn uitkering netto niet meer ontvangen dan wanneer deze zou gewerkt hebben
 • U moet alle werknemers binnen dezelfde categorie op dezelfde manier behandelen (u mag met andere woorden de toeslag niet toekennen aan bepaalde werknemers en andere werknemers uitsluiten en de toeslag moet voor elke werknemer op dezelfde manier worden berekend)

Wat zijn de stappen die u moet ondernemen opdat de toeslag voor u berekend en verloond kan worden?

 • U geeft per werknemer en per maand volgende bedragen door (AUB duidelijk aangeven over welke werknemer en welke maand het gaat)
  • basisbedrag uitkering RVA die de betrokken werknemer in die maand heeft ontvangen (bruto bedrag opgeven voor aftrek van bedrijfsvoorheffing)
  • bedrag toeslag RVA die de betrokken werknemer in die maand heeft ontvangen (bruto bedrag opgeven voor aftrek van bedrijfsvoorheffing)

Let op: U bent als werkgever verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de opgegeven bedragen. Indien later onregelmatigheden worden vastgesteld, loopt u het risico dat bovenvermelde vrijstelling van sociale zekerheidspremies wordt teruggenomen en/of dat de werknemer zijn uitkering verliest (wij raden aan dit ook duidelijk onder de aandacht van de werknemer in kwestie te brengen).

Vervolgens bezorgt u deze info aan payroll@interfisc.be, voor zover u de Belgische salarisadministratie aan Interfisc heeft uitbesteed.

 

Fiscale steunmaatregelen
Ondernemingen die financiële moeilijkheden ondervinden door de verspreiding van het coronavirus, konden al steunmaatregelen aanvragen bij de FOD Financiën. De federale regering heeft nu nog aanvullende maatregelen genomen om extra financiële ademruimte te creëren voor de bedrijven en ondernemers.

Hieronder heel in het kort:

  • Automatisch uitstel van betaling van bedrijfsvoorheffing
   Ondernemingen krijgen een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de bedrijfsvoorheffing, zonder boetes of interesten te moeten betalen, voor de maandaangiftes februari en maart of de kwartaalaangifte van het eerste kwartaal 2020.
  • Andere fiscale maatregelen
   Naast automatisch uitstel kunnen ook voor andere belastingen in België aanvullende steunmaatregelen worden aangevraagd voor o.a. bijkomende betaaltermijnen, een vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling.

Meer informatie vindt u op:

 

Hinderpremie in het Vlaams Gewest
Omwille van de Coronamaatregelen worden sommige bedrijven verplicht de deuren te sluiten. Om hen financieel te ondersteunen, werd de Corona hinderpremie in het leven geroepen.
Voor meer informatie over deze premie kunt u terecht op de website van het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO):

 

Overige informatie voor werkgevers:

 

Aanvraag indienen of advies nodig?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Interfisc België NV via payroll@interfisc.be. Van uw accountmanager ontvangt u meer informatie over de vervolgstappen.

 

>> naar het Corona-informatie overzicht

>> naar de Coronavirus FAQ

Tijdelijke werkloosheid

Hieronder vindt u informatie over werktijdverkorting in Duitsland, naar aanleiding van het Corona-virus:

Voor werkgevers: https://www.arbeitsagentur.de/news/corona-virus-informationen-fuer-unternehmen-zum-kurzarbeitergeld

Voor werknemers: https://www.arbeitsagentur.de/finanzielle-hilfen/kurzarbeitergeld-arbeitnehmer

Als u van plan bent om een werktijdverkorting i.v.m. het Corona virus in uw bedrijf aan te vragen, heeft onze partner KPP uit Kleve een actiepakket voor u samengesteld. Vooralsnog is echter helaas niet zeker of niet in het buitenland gevestigde werkgevers hier ook recht op hebben. Zodra hierover meer bekend is, leest u dit hier.

Rekening houdend met de nieuwe wetgeving op de tijdelijke crisismaatregelen ter verbetering van de regelgeving inzake werktijdverkorting van 13 maart 2020, zullen zij u de nodige documenten beschikbaar stellen voor de kennisgeving en de aanvraag van werktijdverkorting bij de Bundesagentur für Arbeit (Arbeidsbureau).

Klik hieronder voor meer informatie van onze partner KPP:

 

Aanvraag indienen of advies nodig?

Neemt u gerust contact op met onze partners:
KPP, Laura Jansen, laura.jansen@kpp-recht.de (over werktijdverkorting en arbeidsrechtelijke zaken)
KPP, Stefan Boß, stefan.boss@kpp.de (over financieringen, liquiditeitsproblemen etc.)
Website: www.kpp.de

 

Overige informatie voor werkgevers:

Hieronder treft u een link naar de officiële informatie van de Britse overheid:

COVID-19: support for businesses:

https://www.gov.uk/government/publications/guidance-to-employers-and-businesses-about-covid-19/covid-19-support-for-businesses

COVID-19: guidance for employees

https://www.gov.uk/government/publications/guidance-to-employers-and-businesses-about-covid-19/covid-19-guidance-for-employees

 

Coronavirus Job Retention Scheme & “furloughed employees”

Er is o.a. een “Coronavirus Job Retention Scheme” in het leven geroepen met een vergoeding aan werkgevers van loonkosten.

De officiële informatie over de “Coronavirus Job Retention Scheme” is te vinden op:

Op 27-3-2020 ontvingen wij van de HMRC de volgende update:
“The new Job Retention Scheme will be open to all employers with a PAYE payroll scheme that was created and started on or before 28 February 2020, including charities. Employers can apply for grants of 80% of furloughed employees’ (employees on a leave of absence) monthly wage costs, up to £2,500 a month, plus the associated Employer National Insurance contributions and minimum automatic enrolment employer pension contributions on that wage, provided they keep the worker employed. The scheme will cover the cost of wages backdated to 1 March 2020, if applicable.”

Onderstaand treft u informatie aan van onze partner, the Belgian-Luxembourg Chamber of Commerce in Great Britain, over deze nieuwe regeling.

“To access the scheme employers will need to take measures, but please keep in mind that the below information is based upon preliminary information:

 • designate affected employees as ‘furloughed workers,’ and notify your employees of this change – changing the status of employees remains subject to existing employment law and, depending on the employment contract, may be subject to negotiation
 • submit information to HMRC about the employees that have been furloughed and their earnings through a new online portal (HMRC will set out further details on the information required)”

Per 1-9-2020 zijn er weer wijzigingen in de regeling, die van invloed zijn op de salarisadministratie:

De “Coronavirus Job Retention Scheme” vergoedt 70% van het gebruikelijke loon van de werknemers, tot een maximum van £ 2.187,50 per maand voor de uren dat de betreffende “furloughed workers” niet werken.

Werkgevers zijn verplicht om deze werknemers minimaal 80% van hun normale loon te betalen, tot een maximum van £ 2.500 per maand. Dit betekent dat de werkgever het verschil financiert.

Werkgevers blijven de “National Insurance contribution” en “pension contribution” betalen.

Houd er rekening mee dat werkgevers ervoor kunnen kiezen om het loon van de werknemers boven de 80% aan te vullen.

Lees meer over de HMRC-richtlijnen:

www.gov.uk/government/publications/changes-to-the-coronavirus-job-retention-scheme/changes-to-the-coronavirus-job-retention-scheme

 

Tax measures – Time to Pay Service

Voor wat betreft de belastingen en afdrachten kan met de Britse HMRC een “payment plan” worden overeengekomen, via de zogeheten Time To Pay service.

 

Aanvraag indienen of advies nodig?

Voor meer informatie over arbeidsrechtelijke of andere werkgevergerelateerde zaken kunt u contact opnemen met Philippe Sauvage van de Belgian-Luxembourg Chamber of Commerce in Great Britain, via legal@blcc.co.uk.

Ook in Frankrijk zijn er wegens overmacht ten gevolge van het Coronavirus regelingen voor tijdelijke werkloosheid en uitstel van betaling voor wat betreft belastingen.

Hieronder treft u de officiële websites waarop alle informatie te vinden is:

Onze partner Amstel & Seine uit Parijs kan u helpen met uw juridische vragen over (ziekte)vergoeding aan werknemers die vanwege het Coronavirus niet kunnen werken. Ook kunnen zij helpen met het aanvragen van een vergoeding in geval van tijdelijke sluiting van het bedrijf of vermindering in de gebruikelijke werktijden. In Frankrijk heet dit “chômage partiel”, oftewel gedeeltelijke werkloosheid. In deze situatie ontvangen de werknemers een vergoeding (ter compensatie van hun loonverlies) betaald door de werkgever, maar deze vergoeding wordt volledig of gedeeltelijk gefinancierd wordt door de Franse staat en de Unédic.

Het bedrag van de “chômage partiel” is 70% van het brutoloon, met een maximum van € 6.900 (4 x wettelijk minimumloon of SMIC 2020), wat neerkomt op ongeveer 84% van het nettoloon. Dit wordt door de werkgever aan de werknemers betaald, en de werkgever ontvangt een terugbetaling van de Franse overheid.
Momenteel wordt er gewerkt aan een decreet om dit naar 100% doorbetaling te verhogen, echter is dit nog niet volledig afgerond.

Vanaf het begin van de de lockdown in Frankrijk tot 30 april konden werknemers die thuis moesten blijven voor de opvang van hun kinderen een ziekte-attest krijgen voor maximaal 21 dagen.
Vanaf 1 mei is dit niet meer mogelijk en gaan ze automatisch over op chômage partiel.

Hieronder vindt u een link van de Franse regering gericht aan werkgevers:

 

Aanvraag indienen of advies nodig?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mirjam Berg, Nederlandstalige advocate bij Amstel & Seine in Parijs, via mirjam.berg@amstelseine.com.

 

Overige informatie

De regels in Frankrijk m.b.t. sociale contacten en verplaatsingen zijn zeer streng. Verplaatsing is verboden, tenzij er een geldige reden voor is. Voor sommige verplaatsingen zijn uitzonderingen gemaakt. Deze geldt o.a. voor werknemers die een functie hebben die niet geschikt is voor thuiswerk, in welk geval de werknemer een verklaring bij zich moet hebben waarin staat dat zijn aanwezigheid op het werk noodzakelijk is. In alle gevallen moet er op straffe van een boete een “justificatif de déplacement professionnel” aangevraagd worden.

Meer informatie hierover op:

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel

 

Nieuwe maatregel voor reizen en transport naar Frankrijk

Het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft op 8 april 2020 een aanvullend formulier gepubliceerd: “attestation de déplacement international dérogatoire”. Dit is een verklaring met betrekking tot internationaal reizen naar Frankrijk.

Deze verklaring vervangt niet:
– het formulier “attestation de déplacement dérogatoire individuelle” dat gebruikt moet worden tijdens alle verplaatsingen binnen het Franse nationale grondgebied
– het werkgeverscertificaat “justificatif de déplacement professionnel” voor werkgerelateerde verplaatsingen in Frankrijk

Meer informatie over al deze formulieren vindt u op www.agroberichtenbuitenland.nl/actueel/nieuws/2020/04/09/reizen-en-transport-naar-frankrijk-nieuwe-maatregel

Van onze partner HTLC in Italië ontvingen wij de volgende toelichting op een “social safety net” voor werknemers in Italië:

Ook ontvingen wij van hen de volgende Engelse vertaling van een protocol dat op 14 maart 2020 gepubliceerd werd en waarin zeer veel maatregelen ter bescherming en voorkoming van besmetting worden toegelicht:

Verder kan een bedrijf in Italië ook éénzijdig besluiten om verlofdagen in mindering te brengen op de “related individual progressive credits”, wanneer sprake is van een staking van de bedrijfsactiviteiten. Het is echter verstandiger om een intern plan overeen te komen met de medewerkers of vertegenwoordigers van de vakbonden.

 

Aanvraag indienen of advies nodig?

Neemt u gerust contact op met HTLC Network SAGL, de heer Luca Martin via luca.martin@htlcnetwork.com.

Werkt u of werken uw medewerkers in het buitenland of in meerdere landen? 

Dan is het i.v.m. de reisbeperkingen die in diverse landen gelden belangrijk om na te gaan of er in uw situatie specifieke afspraken zijn gemaakt omtrent het passeren van de grens en eventueel benodigde documenten.

De Bureau’s voor Belgische & Duitse Zaken en de Sociale Verzekeringsbank hebben relevante informatie over dit onderwerp voor u op een rij gezet op hun website:

www.svb.nl/nl/bbz-bdz/covid19/coronavirus-grensarbeid

 

Ook kunnen grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen vanaf 22 maart een vignet gebruiken om sneller de grens tussen België en Nederland te passeren.

Meer informatie hierover vindt u op deze website.

Ook Duitse grensarbeiders hebben een attest nodig dat door de werkgevers moet worden ingevuld zodat de werknemers kunnen aantonen dat hun verplaatsing over de grens gerechtvaardigd is.

Hieronder kunt u het betreffende formulier downloaden: Pendlerbescheinigung für Berufspendler Deutschland.

 

Fiscale aspecten van grensoverschrijdend werken & salary splits tijdens de Coronacrisis

De Sociale Verzekeringsbank heeft aangegeven hoe om te gaan met de sociale zekerheid tijdens deze coronacrisis voor werknemers die werken in 2 of meer landen. Het wachten is nu op nadere informatie van (onder andere) de Nederlandse Belastingdienst en/of het ministerie van Financiën aangaande het fiscale luik hiervan. Zij hebben nog niet aangegeven hoe om te gaan met bijvoorbeeld een salary split situatie. De OESO heeft op 3 april 2020 op haar website aangeven, dat ondanks de corona crisis het aan te bevelen is een salary split te verlonen alsof er belastingtechnisch niets aan de hand is. Met andere woorden: om te doen alsof de werknemer dus nog steeds in 2 of meer landen werkt. Dit wil zeggen dat salary splits voorlopig en tot andersluidend bericht in tact kunnen blijven (op voorwaarde dat zij voldoende onderbouwd zijn – zie onze opmerking hieronder). Het is echter aan de landen zelf om hier een beslissing in te nemen. Het wachten is nu op een officieel standpunt van de Nederlandse instanties. Wij verwachten dat ook de Belgische belastingdienst dit standpunt (en dus het standpunt van de OESO) zal volgen. Hetzelfde geldt trouwens niet enkel voor salary splitters maar ook voor werknemers die normaliter full-time in het buitenland werken (grensarbeiders) en nu genoodzaakt worden thuis te werken.

Voor meer informatie over wat de OESO schrijft, verwijzen wij u naar hun website:

www.oecd-forum.org/posts/65032-oecd-issues-recommendations-on-implications-of-the-covid-19-crisis-on-cross-border-workers-and-other-related-cross-border-matters

Wij benadrukken wel dat, voor wat betreft de periode voorafgaand aan deze crisis, het nog steeds vereist is:

 • dat de werknemer kan aantonen dat hij daadwerkelijk in het buitenland heeft gewerkt en
 • dat het in het buitenland belast loon hiermee overeenstemt.

Kan dit bewijs niet of niet voldoende geleverd worden (de bewijslast hiertoe rust bij de werknemer in kwestie), dan bestaat het risico dat de belastingdienst van het woonland zal weigeren het in het buitenland verdiend en belast loon vrij te stellen van belasting, met alle gevolgen (onder andere dubbele belasting) van dien. Dit laatste zal zich in dat geval ook uitstrekken tot bovenvermelde crisisperiode. Wij raden de werknemers dan ook aan, en nu misschien nog meer dan anders, hun buitenlandse tewerkstellingsperiode van voldoende onderbouwing te voorzien.