Interfisc | Corona-informatie | veel gestelde vragen | Interfisc
10845
page-template-default,page,page-id-10845,ajax_updown_fade,page_not_loaded,boxed,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

Coronavirus – FAQ

 

Deze informatie werd bijgewerkt op 28 september 2020 – de nieuwste items zijn aangegeven met *

Veel gestelde vragen over het Corona-virus

FAQ voor werknemers in Nederland

Wanneer uw huisgenoot ziek is, moet u soms in thuisquarantaine. Dit hangt af van de aard en de ernst van de klachten van uw huisgenoot.

Ten aanzien van thuisquarantaine zijn er 2 opties:
1. Uw huisgenoot heeft lichte klachten, zoals verkoudheidsklachten of hoesten:
In deze situatie gelden voor u de basisregels RIVM die voor iedereen in Nederland gelden.
U hoeft dan in beginsel niet in thuisquarantaine.

2. Uw huisgenoot heeft zware klachten, zoals koorts en/of benauwdheid:
In deze situatie moet iedereen in het huishouden thuisblijven en moet u dus in thuisquarantaine.

In de situatie waarbij uw huisgenoot zware klachten heeft, zijn er opnieuw 2 opties:
1. De aard van uw werk laat het toe dat u thuis werkt:
In deze situatie heeft u gewoon recht op loon.

2. De aard van uw werk laat het niet toe dat u thuis werkt:
In deze situatie kunt u weliswaar niet werken, maar omdat dit risico in beginsel voor rekening van de
werkgever komt heeft u toch recht op loon.

Let wel: bij thuiswerk/thuisquarantaine i.v.m. klachten van een huisgenoot hoeft u zich niet ziek te melden, er is immers géén sprake van ziekte van uzelf!

Tot slot zijn de regels omtrent thuisquarantaine en loondoorbetaling niet alleen onderhevig aan veranderingen maar ook zeer afhankelijk van de omstandigheden, zodat wij u adviseren in voorkomende gevallen contact met uw werkgever of met de arbodienst op te nemen.

Nederland heeft met België en Duitsland een overeenkomst gesloten dat dagen die normaal in het werkland belast zouden zijn, nu daar ook belast mogen blijven worden. Het feit dat de werknemer niet naar het werkland kan reizen en zijn dagen dus werkt in het woonland, doet daar niets aan af. Dit enkel als dit het gevolg van Covid-19 is. Kortom, de salary split mag door blijven lopen gelijk aan voor Covid-19. Wel is het zaak om een kalender bij te houden met daarop in welk land u gewerkt heeft of zou werken. Dit was ook al zo voor Covid-19.

Met andere landen heeft Nederland geen nadere overeenkomst gesloten en zijn ook geen gesprekken gaanden.

Een vaste onkostenvergoeding mag normaliter gedurende maximaal 6 weken worden doorbetaald, een variabele onkostenvergoeding alleen wanneer daar daadwerkelijk gemaakte onkosten tegenover staan en er bewijsmateriaal aanwezig is.
Toen de periode van 6 weken, die in ging aan het begin van de Corona-maatregelen, afliep, stelde zich de vraag wat er daarna zou gebeuren. Al vrij snel heeft de staatssecretaris van Financiën goedgekeurd dat de vaste reiskostenvergoedingen uitgekeerd kunnen blijven zoals vóór de coronacrisis, dus onbelast als dat vóór de coronacrisis ook al zo was.
Op 18 juni j.l. werd vervolgens goedgekeurd dat, gelijk aan de onbelaste reiskostenvergoeding, de vaste onkostenvergoedingen ook door mogen lopen/onbelast uitbetaald mogen worden tijdens de coronacrisis. Dit enkel als aan de fiscale spelregels in Nederland voldaan wordt die vóór de coronacrisis ook al van toepassing waren. Zo moet de werkgever de onkosten vooraf getoetst en onderzocht hebben en moet de uitkomst daarvan in een reglement vast gelegd zijn. Als niet wordt voldaan aan de fiscaliteit omtrent de onkostenvergoeding in Nederland, dan kan deze alleen onbelast uitbetaald worden voor zover de werkgever de vergoeding onder de WKR brengt en deze tevens de belasting voor haar rekening neemt.

In de regel betalen wij de lonen aan de werknemers van onze klanten 6 dagen vóór het einde van de maand (in april dus rond de 24ste, in mei rond de 26ste en in juni rond de 25ste) betaald.

Hoewel wij begrijpen dat u in onzekerheid verkeert, is uw werkgever in deze situatie uw enige aanspreekpunt. Wij kunnen immers uw salaris alleen betalen wanneer uw werkgever op zijn beurt onze rekening heeft voldaan.

Raadpleegt u dan de FAQ die wij voor onze klanten (zie FAQ hieronder) met personeel in Nederland gemaakt hebben.

Op onze pagina “Noodmaatregelen van de Nederlandse overheid” vindt u hierover informatie. Ook kunt u er lezen op welke wijze wij uw werkgever kunnen ondersteunen om hier gebruik van te maken.

De bijtelling blijft van toepassing, zolang de werknemer de beschikking houdt over de auto van de zaak (ook wanneer deze in de parkeergarage staat). Het is alleen voor een langere en structurele periode mogelijk om de bijtelling stop te zetten, op voorwaarde dat schriftelijk overeengekomen wordt dat de auto de werknemer tijdelijk niet meer ter beschikking staat (idealiter staat de auto dan daadwerkelijk geparkeerd op het terrein van de werkgever en heeft de werknemer zijn sleutels en de kentekenpapieren ingeleverd).
Hoe lang de periode van inlevering moet zijn is niet duidelijk, maar eerdere uitspraken van de Belastingdienst toonden aan dat een vakantieperiode van 3 weken niet gehonoreerd werd. Hoe omgegaan wordt met de huidige Corona-crisis is nog niet duidelijk, wij hebben deze vraag neergelegd bij de Belastingdienst. Zodra er een uitspraak is, zullen wij onze klanten hierover informeren en leest u het hier.

FAQ voor werkgevers met personeel in Nederland

Wanneer de huisgenoot van uw werknemer ziek is, moet uw werknemer soms in thuisquarantaine. Dit hangt af van de aard en de ernst van de klachten van de huisgenoot.

Ten aanzien van thuisquarantaine zijn er 2 opties:
1. De huisgenoot heeft lichte klachten, zoals verkoudheidsklachten of hoesten:
In deze situatie gelden voor uw werknemer de basisregels die voor iedereen in Nederland gelden. Uw werknemer hoeft dan in beginsel niet in thuisquarantaine.
2. De huisgenoot heeft zware klachten, zoals koorts en/of benauwdheid:
In deze situatie moet iedereen in het huishouden thuisblijven en moet uw werknemer dus in thuisquarantaine.

In de situatie waarbij de huisgenoot van uw werknemer zware klachten heeft, zijn er opnieuw 2 opties:
1. De aard van het werk laat het toe dat uw werknemer thuis werkt:
In deze situatie heeft uw werknemer gewoon recht op loon.
2. De aard van het werk laat het niet toe dat uw werknemer thuis werkt:
In deze situatie kan uw werknemer weliswaar niet werken, maar omdat dit risico in beginsel voor rekening van de werkgever komt heeft uw werknemer toch recht op loon.

Let wel: bij thuiswerk/thuisquarantaine i.v.m. klachten van een huisgenoot van uw werknemer hoeft u uw werknemer niet ziek te melden, er is immers géén sprake van ziekte van uw werknemer zelf! Houdt u er ook rekening mee dat u in deze situatie weliswaar het loon moet doorbetalen omdat het gaat om een werkgeversrisico, maar dat er geen restitutie vanuit een eventuele ziekengeldverzekering zal volgen, opnieuw omdat er geen sprake is van ziekte van uw werknemer zelf.

Tot slot zijn de regels omtrent thuisquarantaine en loondoorbetaling niet alleen onderhevig aan veranderingen maar ook zeer afhankelijk van de omstandigheden, zodat wij u adviseren in voorkomende gevallen contact met de arbodienst op te nemen.

De overheid heeft in maart aangegeven, dat het sturen van een brief voldoende zou zijn voor het aanvragen van uitstel. Echter, navraag bij de Belastingdienst leert dat allen uitstel van betaling verleend kan worden nadat een naheffingsaanslag opgelegd is. De procedure voor verlenen uitstel van betaling is als volgt als u klant bent van Interfisc:

  1. Interfisc doet voor u de aangifte loonheffingen op de reguliere wijze.
  2. De aangifte wordt niet betaald (niet door Interfisc, niet door uzelf als u een zelfbetaler bent).
  3. De Belastingdienst legt een naheffingsaanslag op.
  4. Er wordt per individueel bedrijf bezwaar gemaakt tegen de naheffingsaanslag.

Heeft u bij Interfisc het verzoek neergelegd om uitstel van betaling aan te vragen bij de Belastingdienst, dan hebben wij uw aangifte loonheffingen niet betaald. Veel naheffingsaanslagen zullen bij ons binnen komen. Komt deze echter toch bij u binnen, stuurt u dan zo snel mogelijk een kopie naar uw contactpersoon bij de Nederlandse loonadministratie. Wij zullen dan het nodige doen.

Ja, dat kan en dat is onder de WKR een gerichte vrijstelling.

De staatssecretaris van Financiën heeft voor 2020 eenmalig de vrije ruimte over het loon loonheffingen van de eerse Euro 400.000 verhoogd vam 1.7% naar 3%. Deze extra vrije ruimte kunt u gebruiken om iets extra’s, onbelast aan uw werknemers te geven. Bij een loonsom van meer dan Euro 400.000 wordt de vrije ruimte 1,2% van het meerdere boven de Euro 400.000.

Nederland heeft met België en Duitsland een overeenkomst gesloten dat dagen die normaal in het werkland belast zouden zijn, nu daar ook belast mogen blijven worden. Het feit dat de werknemer niet naar het werkland kan reizen en zijn dagen dus werkt in het woonland, doet daar niets aan af. Dit enkel als dit het gevolg van Covid-19 is. Kortom, de salary split mag door blijven lopen gelijk aan voor Covid-19. Wel is het zaak om een kalender bij te houden met daarop in welk land u gewerkt heeft of zou werken. Dit was ook al zo voor Covid-19.
Met andere landen heeft Nederland geen nadere overeenkomst gesloten en zijn ook geen gesprekken gaanden.

Een vaste onkostenvergoeding mag normaliter gedurende maximaal 6 weken worden doorbetaald, een variabele onkostenvergoeding alleen wanneer daar daadwerkelijk gemaakte onkosten tegenover staan en er bewijsmateriaal aanwezig is.
Toen de periode van 6 weken, die in ging aan het begin van de Corona-maatregelen, afliep, stelde zich de vraag wat er daarna zou gebeuren. Al vrij snel heeft de staatssecretaris van Financiën goedgekeurd dat de vaste reiskostenvergoedingen uitgekeerd kunnen blijven zoals vóór de coronacrisis, dus onbelast als dat vóór de coronacrisis ook al zo was.
Op 18 juni j.l. werd vervolgens goedgekeurd dat, gelijk aan de onbelaste reiskostenvergoeding, de vaste onkostenvergoedingen ook door mogen lopen/onbelast uitbetaald mogen worden tijdens de coronacrisis. Dit enkel als aan de fiscale spelregels in Nederland voldaan wordt die vóór de coronacrisis ook al van toepassing waren. Zo moet de werkgever de onkosten vooraf getoetst en onderzocht hebben en moet de uitkomst daarvan in een reglement vast gelegd zijn. Als niet wordt voldaan aan de fiscaliteit omtrent de onkostenvergoeding in Nederland, dan kan deze alleen onbelast uitbetaald worden voor zover de werkgever de vergoeding onder de WKR brengt en deze tevens de belasting voor haar rekening neemt.

Het advies aan u, als werkgever, is om werknemers zo veel mogelijk thuis te laten werken. Zeker wanneer uw medewerkers last hebben van milde gezondheidsklachten (niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, verhoging) of sowieso een kwetsbare gezondheid hebben. Overweeg daarom of thuiswerken voor uw werknemers mogelijk is. Daarnaast is de oproep aan u om de werktijden van uw werknemers zo veel mogelijk te spreiden.

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het bieden van een gezonde en veilige werkomgeving. Afhankelijk van de situatie kan de toegang weigeren tot de werkplek daarbij horen. Daarnaast is het advies aan u, als werkgever, om werknemers voorlopig zo veel mogelijk thuis te laten werken. Overweeg daarom of thuiswerken voor uw werknemers mogelijk is.

Nee, het is vanuit de privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), verboden om mensen te temperaturen en daarmee hun gezondheidsgegevens te verwerken. Tenzij aan een groot aantal voorwaarden is voldaan. Vaak wordt dit opgelost door toestemming te vragen. Maar in een arbeidsrelatie kan dat niet, omdat daar geen sprake is van gelijkwaardigheid. Een werknemer kan zich dan onder druk gezet voelen om toestemming te geven.
Meer informatie: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-temperatuur-meten-mag-niet-zomaar

Werkende ouders krijgen kort de gelegenheid om opvang te regelen voor hun kinderen. Dit heet calamiteitenverlof; de werkgever betaalt 100% van het loon door. De duur van dit calamiteitenverlof is kort en naar billijkheid te berekenen. Als de kinderen ziek zijn, bestaat meestal recht op kortdurend zorgverlof (zie het antwoord op de vraag “Wanneer heeft mijn werknemer recht op kortdurend zorgverlof”) en eindigt het calamiteitenverlof na één dag.

Soms kan de werknemer thuis werken. Wanneer dit niet mogelijk is, moet de werknemer in principe voor de hele sluitingsperiode vakantiedagen of onbetaald verlof opnemen. De werkgever kan besluiten onverplicht het salaris (gedeeltelijk) door te betalen totdat de situatie voorbij is. Of afspreken dat het loon doorbetaald wordt terwijl het werk later in het jaar ingehaald wordt.

Kortdurend zorgverlof is van toepassing wanneer de werknemer de noodzakelijke verzorging op zich moet nemen bij ziekte van de partner, een kind, een inwonend (pleeg)kind of een bloedverwant in de eerste of tweede graad. Met ingang van 1 juli 2015 is zorgverlof ook mogelijk voor een persoon met wie de werknemer een sociale relatie heeft zoals een goede vriend, mits de te verlenen verzorging rechtstreeks voortvloeit uit die relatie en door de werknemer moet worden verleend.

In 12 maanden mag maximaal 2 keer de wekelijkse arbeidstijd (10 dagen bij fulltime dienstverband) opgenomen worden en de periode gaat in op de eerste dag waarop het verlof wordt genoten. Het sparen van deze dagen is niet mogelijk. De werknemer is verplicht om de werkgever vooraf of achteraf te informeren over de reden van het verlof. De werkgever mag weigeren het verlof toe te kennen, indien er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- en dienstbelangen. De werknemer hoeft het zorgverlof niet per se aaneengesloten op te nemen. Gedurende het verlof betaalt de werkgever 70% van het laatstverdiende loon door (minimaal het minimumloon en maximaal 70% van het maximum dagloon).

Als het kind, de partner of een bloedverwant in de eerste of tweede graad ziek thuis is, waarbij de werknemer de enige is die ervoor kan zorgen, dan geldt mogelijk kortdurend zorgverlof (zie het antwoord op de vraag “Wanneer heeft mijn werknemer recht op kortdurend zorgverlof”).

Heeft de werknemer meer tijd nodig, dan kan sprake zijn van een recht op langdurig zorgverlof. P
er jaar kan een werknemer maximaal 6 maal de wekelijkse arbeidsduur aan verlofuren opnemen. In principe gaat de werknemer bij het langdurend zorgverlof gedurende een aaneengesloten periode van 12 weken in deeltijd werken (50%), zodat een deel van het inkomen behouden blijft. In overleg met de werkgever kan ook een andere spreiding van het verlof worden afgesproken: bijvoorbeeld 6 achtereenvolgende weken fulltime verlof of het uitsmeren van het verlof over een periode van maximaal 18 weken. Voor parttimers geldt het verlof naar rato: als een werknemer bijvoorbeeld 20 uur per week werkt, kan hij of zij gedurende 12 weken verlof opnemen voor 10 uur per week.

Uiteraard hebben werknemers recht op loon, ook wanneer zij thuis (of op een andere locatie) werken.

In beginsel geldt een recht op loon als een werknemer niet kan werken op grond van een reden die in de risicosfeer van de werkgever ligt, zoals hier. In dit geval is de werknemer niet ziek en dient dus ook niet ziek gemeld te worden bij de arbodienst. Mogelijk kunt u een tegemoetkoming krijgen van de Nederlandse overheid, zie de informatie van de Nederlandse overheid over de nieuwe maatregelen en binnenkort ook een apart item op onze website.

Ingeval van werkweigering bestaat geen recht op loon, tenzij de werknemer een gegronde reden heeft om niet te werken, bijvoorbeeld doordat er n.a.v. overheidsmaatregelen geen gebruik gemaakt kan worden van de kinderopvang.

Uw werknemer is ziek en u moet in principe het loon doorbetalen. De dagen dat uw werknemer ziek is gelden niet als vakantie-, maar als ziektedagen.

Als het gaat om personeel dat niet in staat is weer naar het werk te komen vanwege verplichte quarantaine, reisbeperkingen of andere blokkades vanwege corona, dan is de kans groot dat u hen moet doorbetalen. Het hangt echter van de specifieke omstandigheden en het lokale arbeidsrecht per land af welke regels precies gelden.

De bijtelling blijft van toepassing, zolang de werknemer de beschikking houdt over de auto van de zaak (ook wanneer deze in de parkeergarage staat). Het is alleen voor een langere en structurele periode mogelijk om de bijtelling stop te zetten, op voorwaarde dat schriftelijk overeengekomen wordt dat de auto de werknemer tijdelijk niet meer ter beschikking staat (idealiter staat de auto dan daadwerkelijk geparkeerd op het terrein van de werkgever en heeft de werknemer zijn sleutels en de kentekenpapieren ingeleverd).
Hoe lang de periode van inlevering moet zijn is niet duidelijk, maar eerdere uitspraken van de Belastingdienst toonden aan dat een vakantieperiode van 3 weken niet gehonoreerd werd. Hoe omgegaan wordt met de huidige Corona-crisis is nog niet duidelijk, wij hebben deze vraag neergelegd bij de Belastingdienst. Zodra er een uitspraak is, zullen wij onze klanten hierover informeren en leest u het hier.

De huidige situatie omtrent het coronavirus en de maatregelen die nu gelden, kunnen tot gevolg hebben dat er momenteel geen passende werkzaamheden beschikbaar zijn. Let op, bekijk ook of er eventueel andere werkzaamheden binnen uw organisatie voorhanden zijn die tijdelijk aan uw werknemer zouden kunnen worden aangeboden.
Indien er nu geen mogelijkheid is om de re-integratie voort te zetten, adviseren wij u dringend om dit samen met uw werknemer schriftelijk vast te leggen en op te nemen in het re-integratiedossier van uw werknemer zodat u de stagnatie in re-integratie kunt verklaren en aantonen.

Kunt u onze rekening niet betalen en kunnen wij daardoor namens u de loonheffing niet betalen, dan vernemen wij dat graag zo snel mogelijk. Wij zullen dan uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. Het betreft hier de loonheffingen van februari en verder.

Ondernemers die in de problemen komen door het coronavirus, kunnen uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. Dit kan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonbelasting. Ook hoeven boetes voor niet op tijd betalen nu niet te worden betaald. Meer informatie vindt u op de site van de Belastingdienst.

Op onze pagina Noodmaatregelen van de Nederlandse overheid vindt u hierover informatie. Ook kunt u er lezen op welke wijze wij u kunnen ondersteunen om hier gebruik van te maken.

De aanvraag voor subsidie over de maanden maart, april en mei moet uiterlijk op 5 juni 2020 zijn ingediend (NOW 1.0). Op 20 mei 2020 werd bekendgemaakt dat tussen 6 juli 2020 en 31 augustus 2020 ook voor de maanden juni, juli, augustus en september NOW-steun kan worden aangevraagd (NOW 2.0).