Meteen naar de inhoud

Grensoverschrijdend verlonen vóór, tijdens en ná de Coronacrisis

hoe zit dat nu eigenlijk?

Gedurende de Coronacrisis gold een tijdelijke regeling op grond waarvan grensarbeiders tijdens Covid19 thuis mochten werken, zonder dat het thuiswerk ertoe zou leiden dat zij plotseling in het woonland sociaal verzekerd zouden worden. Ook fiscaal gezien werd tijdelijk tussen Nederland, België en Duitsland afgesproken dat de inhouding van loonbelasting/bedrijfsvoorheffing ongewijzigd doorliep, ook al ontstond er conform de belastingregels eigenlijk een inhoudingsplicht in het woonland.

Tijdelijke regeling voor sociale zekerheid verlengd tot 1 januari 2023, voor belastingen niet

Voor de sociale zekerheid zou de tijdelijke regeling aflopen op 1 juli 2022, maar op 14 juni 2022 hebben de Europese lidstaten onderling afgesproken dat thuiswerken in elk geval tot 1 januari 2023 voor de sociale zekerheid niet zal leiden tot een wijziging van werkland naar het woonland. In de tussentijd wordt gewerkt aan een nieuwe oplossing voor dergelijke situaties, nu thuiswerken inmiddels “het nieuwe normaal” wordt beschouwd.

Zoals gezegd werd ook voor de fiscale consequenties van deze situatie tijdelijk tussen Nederland, België en Duitsland afgesproken dat het thuiswerken door grensarbeiders gedurende de Coronacrisis geen aanleiding zou geven om belasting in het woonland te gaan heffen. Op voorwaarde dat de betrokken grensarbeiders ook al vóór de Coronacrisis in hun werkland belast werden.

Deze tijdelijke fiscale regeling is echter op 1 juli 2022 wél verlopen, zodat vanaf dit moment elke grensoverschrijdende situatie opnieuw onder de loep moet worden genomen. Sinds 1 juli 2022 moeten weer de “gewone” regels worden aangehouden: een werknemer betaalt belasting over zijn werkzaamheden in het land waar hij werkt (klik hier voor de hoofdregels).

Consequenties voor grensarbeiders en salary-splitters

De hierboven genoemde tijdelijke regelingen voor grensarbeiders hadden ook invloed op de zogeheten “salary-splitters”, die in twee of meer landen werken. Ook voor hen gold gedurende de Coronacrisis dat het verplichte thuiswerken geen consequenties zou hebben voor de afdracht van belasting en sociale zekerheidspremies, op voorwaarde dat zij voldoende onderbouwd waren (zie onze opmerkingen hierover verderop in dit artikel onder “Waar moet u op letten”).

En net als voor de grensarbeiders geldt nu ook voor salary-splitters dat de tijdelijke regeling voor de sociale zekerheid tot 1 januari 2023 doorloopt, terwijl vanaf 1 juli 2022 weer de reguliere fiscale regels van toepassing zijn.

Waar moet u op letten?

Wij benadrukken dat het hoe dan ook, zowel vóór als ná de Coronacrisis, vereist is om te zorgen voor een goede onderbouwing van een salary-split verloning, waaruit o.a. blijkt:

  1. dat de werknemer kan aantonen dat hij daadwerkelijk in het buitenland heeft gewerkt en
  2. dat het in het buitenland belast loon hiermee overeenstemt.

Kan dit bewijs niet of niet voldoende geleverd worden, dan bestaat het risico dat de belastingdienst van het woonland zal weigeren het in het buitenland verdiend en belast loon vrij te stellen van belasting, met alle gevolgen (onder andere dubbele belasting) van dien. Dit laatste kan zich in dat geval ook uitstrekken tot bovenvermelde crisisperiode. Wij raden de werkgevers en hun werknemers dan ook aan, en nu misschien nog meer dan anders, om elke buitenlandse tewerkstellingsperiode van voldoende onderbouwing te voorzien.

Wat betekent dit voor uw salarisadministratie?

Is het werkpatroon van uw medewerkers ook ná 1 juli 2022 blijvend veranderd ten opzichte van de periode vóór het begin van de Coronacrisis, dan adviseren wij u om opnieuw in kaart te (laten) brengen:

  • In welk land uw werknemers sociaal verzekerd zijn
  • In welk(e) land(en) u voor uw werknemers loonbelasting/bedrijfsvoorheffing moet inhouden

Doet u dit niet en loopt de salarisadministratie door met afdrachten in het verkeerde land, dan riskeert u administratieve problemen en boetes.

Klik hier om de hoofdregels omtrent het werken over de grens nog eens rustig na te lezen:
https://www.interfisc.com/grensoverschrijdend-werken-detachering/

Twijfelt u of uw salarisadministratie nog wel klopt?

Neem dan gerust contact met ons op, wij zijn u graag van dienst.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Volg ontwikkelingen op het gebied van werkgeversverplichtingen in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië op de voet.

Samen, oplossingsgericht en zorgzaam

Al sinds 1972 biedt Interfisc internationale HR & Payroll oplossingen aan in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië. Wij doen dit vanuit ons hoofdkantoor in Nederland en filialen in België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en met een internationaal team van ca. 45 bevlogen en zorgzame medewerkers.

Wilt u meer informatie?

Vragen over wat u allemaal moet regelen?
Ons customer support team staat voor u klaar, u bereikt ons telefonisch of via het contactformulier.

Niet gevonden wat u zocht?

In de wereld van internationale tewerkstelling is elke situatie uniek.
Heeft u vragen waarop onze website geen antwoord biedt, aarzel dan niet om ons deze te stellen, wij denken graag met u mee!

Contactformulier

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!

Volg ontwikkelingen op het gebied van werkgeversverplichtingen in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië op de voet.