Interfisc | Corona-informatie | NOW subsidie aanvragen in Nederland | Interfisc
11312
page-template-default,page,page-id-11312,ajax_updown_fade,page_not_loaded,boxed,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

NOW aanvragen: hoe bepaalt u de omzetdaling en het startmoment van de meetperiode?

 

Deze informatie werd bijgewerkt op 29 mei 2020

Heeft u vragen?

Bekijk dan onze antwoorden op veel gestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen, neem dan contact met ons op.

Om NOW te kunnen aanvragen in Nederland dient u een besluit te nemen over de volgende uitgangspunten:

  • De verwachte omzetdaling uitgedrukt in hele procenten (afgerond naar boven)
  • In welke aaneengesloten meetperiode van 3 of 4 maanden, afhankelijk van de vraag of de aanvraag betrekking heeft op NOW 1.0 of NOW 2.0, u de omzetdaling verwacht. U mag de aanvangsdatum van de periode bepalen: dat kan 1 maart, 1 april of 1 mei 2020 zijn voor NOW 1.0 or 1 juni, 1 juli of 1 augustus voor NOW 2.0.

Op de officiële website van het UWV vindt u hierover meer informatie én een rekenhulp om de omzetdaling te bepalen:

Hieronder treft u nog enkele opmerkingen onzerzijds:

Verwachte omzetdaling

Definitie van omzet

Het gaat hier om netto-omzet excl. BTW. Voor Nederlandse ondernemingen (groot en middelgroot) geldt dat zij deze netto-omzet paraat zullen hebben. De definitie sluit namelijk goed aan bij het Nederlandse jaarrekeningenrecht en die netto-omzet cijfers zijn bekend in de jaarrekening die de Nederlandse ondernemer elk jaar zal moeten presenteren. De kleine Nederlandse ondernemingen die geen jaarrekening opmaken mogen in beginsel de fiscale netto-omzet hanteren die zij gebruiken voor hun aangiften bij de Belastingdienst.

 

Hoe moet de omzetdaling worden bepaald?

Wat uit de NOW-regeling duidelijk wordt is dat naar de omzet op concernniveau wordt gekeken. Dat is het meest logisch omdat je ook entiteiten binnen het concern hebt waarin helemaal geen omzet wordt gemaakt zoals een personeels-BV. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er een entiteit/BV binnen het concern is die produceert en een andere entiteit binnen het concern die de binnen het concern geproduceerde goederen verkoopt. De productie BV draait dan in feite geen omzet, maar omdat op concernniveau wordt gekeken, zal ergens binnen het concern (de verkoop BV) duidelijk worden wat de omzet is geweest.
Nu de omzetdaling op concernniveau wordt bezien, volgt daaruit dat elke entiteit binnen het concern die een NOW-aanvraag doet, dezelfde verwachte omzetdaling moet aangeven.

Op 22 april 2020 werd deze concernbepaling verder verruimd, waardoor werkmaatschappijen die tot een concern behoren en die niet aan de voorwaarden voldoen toch, onder voorwaarden, NOW mogen aanvragen. Klik hier voor het nieuwsbericht van de overheid.

 

Heeft u géén vestiging in Nederland?

Voor het bepalen van de omzetdaling wanneer de werkgever niet over een vestiging in Nederland beschikt, is door de overheid nog steeds géén duidelijkheid verschaft.

Desondanks kunt u op basis van de eerste uitgangspunten en onze stellingname een % omzetbepaling bepalen en de aanvraag op die basis indienen, in de wetenschap dat er binnen 22 weken een eindafrekening zal volgen waarin teveel of te weinig ontvnagen subsidie zal worden verrekend. Houdt u er wel rekening mee dat de overheid wellicht na afloop een deel van de als voorschot ontvangen subsidie zal terugvorderen, mochten zij het niet eens zijn met de door uzelf berekende omzetvermindering.

Onze voorlopige stellingname luidt dat, wanneer er géén vestiging in Nederland is en u toch een % omzetdaling wilt bepalen, u zou kunnen uitgaan van de buitenlandse omzet. U zou hiervoor aansluiting kunnen zoeken bij de aangifte omzetbelasting die u in uw eigen land doet. Daarin staan immers de opgegeven totale omzetten. Bovendien is de BTW binnen de EU geharmoniseerd.

Dit zou wellicht ook van toepassing kunnen zijn wanneer er wél een Nederlandse vestiging is, waarvan de omzet slechts bestaat uit een commissie, uitgedrukt in een percentage van de Nederlandse kosten, terwijl de daadwerkelijke omzet buiten Nederland valt.

 

Bent u niet in Nederland gevestigd en maakt u deel uit van een concern?

Houdt u dan rekening met het volgende. Omzet wordt in beginsel berekend op concern niveau. Maar voor de buitenlandse werkgever meldt de NOW expliciet: Niet-Nederlandse rechtspersonen of natuurlijke personen zonder in Nederland verzekerd SV-loon, worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de omzetdaling van in Nederland verzekerd SV-loon van de groep.

 

Aaneengesloten meetperiode van 4 maanden & peildatum voor NOW 2.0

De verwachte omzetdaling (over 4 maanden) wordt afgezet tegen een derde van de omzet over het jaar 2019 en moet worden gemeten over een aaneengesloten periode van 4 maanden. Is er dus bijvoorbeeld een omzetdaling in juni van 60%, in juli van 0%, in augustus van 0% en in september van 20%, dan is de uiteindelijke omzetdaling 20%, zijnde het gemiddelde, gemeten over 4 maanden.

Als ondernemer kunt u strategisch gaan nadenken over de start van de peildatum qua periode van 4 maanden die u gaat hanteren voor het bepalen van de omzetdaling. De start peildatum die bij NOW 1.0 aangegeven moet worden is ofwel 1 maart, ofwel 1 april, ofwel 1 mei 2020. Voor NOW 2.0 is dat ofwel 1 juni, ofwel 1 juli, ofwel 1 augustus 2020. Echter, als NOW 1.0 ook is aangevraagd, dan moet de 2.0 periode direct aansluiten op de 1.0 periode.

Let op, bij de aanvraag moet u de peildatum aangeven die dan ook direct definitief is, u mag naderhand niet een andere peildatum gaan hanteren!

 

Heeft u over de omzetbepaling nog vragen, gelieve dit dan aan te geven en dan kunnen wij ervoor zorgen dat een fiscalist met u contact opneemt.

 

>> naar het Corona-informatie overzicht
>> naar de Coronavirus FAQ