Interfisc | Werken voor een buitenlandse werkgever in Nederland | Lees onze tips! - Interfisc
13565
page-template-default,page,page-id-13565,ajax_updown_fade,page_not_loaded,boxed,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

Bent u in dienst bij een buitenlandse werkgever en twijfelt u of uw loonstrook en arbeidsvoorwaarden wel goed geregeld zijn?

 

Waarom Interfisc?

  • Eén aanspreekpunt voor al uw vragen
  • Kennis van lokale regels in meerdere landen
  • Updates over wijzigingen in de lokale regels
  • Sinds 1972 expert in grensoverschrijdend verlonen
  • Wij spreken uw taal!

Veel buitenlandse werkgevers staan er niet bij stil dat een werknemer in Nederland andere regels met zich meebrengt!

Regelmatig spreken wij werknemers die na een jarenlang dienstverband opeens in een discussie met hun werkgever terecht zijn gekomen, door onduidelijkheid over de loonstrook of arbeidsvoorwaarden. Aanleiding is vaak een gesprek met een collega over de grens, die u vertelt dat zijn of haar nettoloon een stuk hoger is dan dat van u, terwijl u beiden hetzelfde werk doen. Soms ontstaat er ook discussie naar aanleiding van een ziekmelding. Bent u in Nederland ziek, dan heeft u als werknemer recht op loon. Dit is in de meeste landen hetzelfde, alleen is het in Nederland de werkgever die het loon moet doorbetalen, terwijl in de buurlanden vaak de overheid dit voor haar rekening neemt.

Ook een ziekmelding verloopt anders in Nederland, waardoor een buitenlandse werkgever vaak schrikt en u vraagt om een doktersattest in te leveren, wat een dokter in Nederland alleen niet zal afgeven omdat het zo in Nederland niet werkt. Dit zijn slechts enkele voorbeelden die in de praktijk vaak leiden tot discussie.

Omdat veel buitenlandse werkgevers er niet bij stil staan dat een werknemer in Nederland andere regels met zich meebrengt, worden ook buitenlandse werknemers soms vaak “op een buitenlands contract gezet” en in de buitenlandse salarisadministratie opgenomen. Of er wordt wel een Nederlandse payroll opgezet, maar er wordt nagelaten om naast de wettelijke zaken ook de bovenwettelijke zaken te regelen, zoals een ziekengeldverzekering en arbodienst. In het begin gaat het vaak goed, maar vroeg of laat zullen er toch scheuren ontstaan.

Wat kunt u zelf doen?

In eerste instantie kunt u de werkgever zelf vragen om duidelijkheid. Eventueel kunt u daarvoor onze informatie gebruiken, om de werkgever te informeren over de regels. Deze informatie is ook beschikbaar in het Frans, Engels en Duits.

Hieronder leest u meer over een vijftal aandachtspunten, die u op weg kunnen helpen om de situatie helder te krijgen:

Komt uw werkgever er zelf niet uit, kunnen zij aankloppen bij hun payroll provider, voor zover deze thuis is in grensoverschrijdend werken. Veel lokale payroll providers hebben die ervaring echter niet, waardoor ze niet altijd adequaat kunnen antwoorden op vragen over welke regels van toepassing zijn.

Bent u lid van een vakbond, dan kunt u daar wellicht terecht voor advies.

Wat kunnen wij doen?

Indien noch de werkgever, noch de lokale payroll provider van uw werkgever uw vragen kunnen beantwoorden, kunnen zij altijd contact met ons opnemen voor ondersteuning. Ook wanneer wij niet zelf hun salarisadministratie hebben opgezet, kunnen wij middels een quickscan voor ze nagaan of alles goed geregeld is, en of er geen werkgeversverplichtingen zijn overgebleven waaraan niet voldaan is.

Bel gerust even om de mogelijkheden met ons door te spreken.

Succes!