Interfisc | Corona-informatie | Uitstel van betaling belasting in Nederland | Interfisc
11818
page-template-default,page,page-id-11818,ajax_updown_fade,page_not_loaded,boxed,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)

 

Deze informatie werd bijgewerkt op 2 oktober 2020

Heeft u vragen?

Bekijk dan onze antwoorden op veel gestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen, neem dan contact met ons op.

Belangrijke steunmaatregel in Nederland:
Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw).

Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

Nadat de Belastingdienst uw verzoek ontvangen heeft, stoppen zij met invorderingsmaatregelen. U kreeg in eerste instantie automatisch 3 maanden uitstel van betaling; de termijn om belastinguitstel aan te vragen werd echter op 20 mei verlengd tot 1 september 2020. Een boete voor het niet op tijd betalen van loonheffingen hoeft u niet te betalen.

Via deze link kunt u de officiële informatie van de Belastingdienst over deze maatregel bekijken.

Uitstel aanvragen via Interfisc

Wenst u dat wij uitstel voor u aanvragen, dan dienen wij de volgende informatie te ontvangen:

  • Naam bedrijf
  • Heeft u uitstel nodig voor een standaardperiode van 3 maanden: ja/nee
  • Heeft u uitstel nodig voor een periode langer dan 3 maanden: ja/nee
  • Zo ja, hoe lang

Mogelijk is een betalingsuitstel van 3 maanden voor u te kort. U kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen. In dat geval wordt door de Belastingdienst gevraagd om aanvullende informatie aan te leveren (eventueel een verklaring van een derde deskundige). Voor de eerste 3 maanden is dus geen verklaring van een derde deskundige (bijvoorbeeld accountant of brancheorganisatie) nodig.

Alleen als u uitstel aanvraagt voor een periode langer dan 3 maanden, kan de Belastingdienst aanvullende informatie opvragen. In dat geval kunnen zij vragen om een verklaring van een derde deskundige.

Uit die verklaring moet blijken dat:

  • Sprake is van werkelijk bestaande, acute betalingsproblemen (en niet om bijvoorbeeld betalingsproblemen die in de toekomst zullen ontstaan).
  • De betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn.
  • U de betalingsproblemen voor een bepaald tijdstip oplost.
  • De onderneming levensvatbaar is.

De derde deskundige kan een externe consultant zijn, een externe financier, een brancheorganisatie, een accountant of een financieel adviseur zijn.

Zelf uitstel aanvragen

Dient u zelf het verzoek in, dan kan dit gestuurd worden naar:
Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Dient u zelf het verzoek in bij de Belastingdienst, dan moet u uw contactpersoon bij de loonadministratie dit laten weten.

Hoe werkt de terugbetalingsregeling?

In eerste instantie moest op 1 januari 2021 gestart worden met terugbetalen en kon in 24 maandelijkse termijnen worden betaald. Dit zou betekenen dat uiterlijk op 31 december 2022 alle uitgestelde loonheffingen alsnog betaald zouden zijn. Echter, eind september is de Staatssecretaris akkoord gegaan met een andere terugbetalingsregeling, namelijk:

  • Er moet pas op 1 juli 2021 worden gestart met terugbetalen (en dus niet op 1 januari 2021)
  • Er kan in 36 maandelijkse termijnen worden terugbetaald (en dus niet in 24 maandelijkse termijnen)

Klik hier om de officiële Kamerbrief van de Staatssecretaris over de terugbetalingsregeling van uitgestelde schulden te downloaden.

 

>> naar het Corona-informatie overzicht
>> naar de Coronavirus FAQ