Interfisc | Corona-informatie | Definitieve berekening NOW-subsidie | Interfisc
13097
page-template-default,page,page-id-13097,ajax_updown_fade,page_not_loaded,boxed,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

Definitieve NOW-afrekening, aan te vragen vóór 1 november 2021

 

Deze informatie werd bijgewerkt op 23 maart 2021

Heeft u vragen?

Bekijk dan onze antwoorden op veel gestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen, neem dan contact met ons op.

Belangrijke steunmaatregel in Nederland:
Definitieve NOW-afrekening, voor NOW 1.0 aan te vragen vóór 1 november 2021

Voor alle fases van de NOW geldt dat de door het UWV uitgekeerde subsidie een voorschot is (geweest), gebaseerd op uw inschatting van het omzetverlies. Op enig moment, nadat het werkelijke percentage omzetverlies bekend is, moet een definitieve NOW-berekening worden aangevraagd. Deze moet voor elke afzonderlijke fase apart worden aangevraagd en worden door het UWV niet met elkaar verrekend. Bij de definitieve aanvraag zal het UWV het definitieve bedrag berekenen waar u recht op had, waarna een afrekening volgt.

Sinds 7 oktober 2020 tot uiterlijk 1 november 2021 kan de definitieve berekening voor NOW 1.0 worden aangevraagd. Deze heeft betrekking op de eerste aanvraagperiode van maart, april en mei 2020.

>>Bekijk het aanvraagformulier voor de definitieve berekening 1.0 op de website van het UWV

Sinds 15 maart 2021 kan ook de definitieve berekening voor NOW 2.0 worden aangevraagd, tot uiterlijk 5 januari 2022. Deze heeft betrekking op de tweede aanvraagperiode van juni t/m september 2020.

>>Bekijk het aanvraagformulier voor de definitieve berekening 2.0 op de website van het UWV

Zodra bekend is wanneer de definitieve aanvraag voor NOW 3.0 moet worden ingediend, leest u dit op onze website.

Naast de bij de aanvraag gebruikte gegevens, een aanvraagformulier en een intentieverklaring, heeft u bij deze aanvraag het definitieve % omzetverlies nodig en in sommige gevallen een accountantsverklaring of derdenverklaring.

Wat is een accountants- of derdenverklaring?

Een accountantsverklaring is een verklaring van een registeraccountant of een gecertificeerde accountants-administratieconsulent over de betrouwbaarheid van bijvoorbeeld de jaarrekening. Met deze verklaring toont u aan dat uw financiële administratie aan de wettelijke eisen voldoet. Een derdenverklaring is een verklaring van een administratiekantoor, financieel dienstverlener of brancheorganisatie waarin het omzetverlies wordt bevestigd.

Wanneer heeft u een derden – of accountantsverklaring nodig?

Een derdenverklaring is verplicht in de volgende gevallen:

  • Indien het ontvangen voorschot hoger is dan € 20.000 maar lager dan € 100.000
  • Indien de uiteindelijke subsidie hoger is dan € 25.000 maar lager dan € 125.000

Een accountantsverklaring is verplicht in de volgende gevallen:

  • Indien het ontvangen voorschot hoger was dan € 100.000
  • Indien de definitieve subsidie hoger zal zijn dan € 125.000
  • Bij een NOW-aanvraag op werkmaatschappijniveau (omdat het concern of de groep onder de 20% omzetverlies komt en niet in aanmerking kwam voor NOW-subsidie), ongeacht de hoogte van de subsidie of het voorschot

Een derden- of accountantsverklaring is niet nodig:

  • Indien het ontvangen voorschot lager was dan € 20.000
  • Indien de definitieve subsidie lager zal zijn dan € 25.000

Let op:
De werkgever die onderdeel is van een groep of concern moet de bedragen van alle aanvragen (van de loonheffingennummers) binnen de groep of het concern bij elkaar optellen. Het totaalbedrag bepaalt of een accountants- of derdenverklaring nodig is.

Om te kunnen inschatten of de uiteindelijke subsidie boven deze grens uit komt, is door de overheid een online rekentool beschikbaar gesteld: www.simulatienow.nl/

Aan welke eisen moet een accountants- of derdenverklaring voldoen?

De overheid heeft inmiddels vastgelegd aan welke eisen deze verklaringen moeten voldoen:

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/now/now-en-accountantsverklaring-verklaring-derde

Ook zijn er formulieren gemaakt met een toelichting:

Hoe wordt de definitieve compensatie bepaald?

De tegemoetkoming wordt bepaald op basis van het percentage omzetdaling dat uw onderneming heeft geleden.

Om dit percentage te bepalen moeten in de aanvraag de volgende gegevens worden opgegeven:
• Omzetcijfers over het volledig jaar 2019
• Omzetcijfers over de periode waarin de NOW 1.0 is toegekend.

Het percentage omzetdaling wordt als volgt bepaald:

¼ omzet 2019 -/- omzet NOW 1.0 x100%  =  ….% omzetdaling
.                       ¼ omzet 2019

De gevolgen:

Let wel: Wanneer blijkt dat het percentage omzetdaling lager is dan 20%, dient het reeds verstrekte voorschotbedrag volledig te worden terugbetaald. In dat geval kunnen we volstaan met een brief aan het UWV waarin we het UWV berichten over de intrekking van de NOW 1.0. Er hoeft verder geen formulier te worden ingevuld en ingediend.

Let op: Indien er voor de genoemde data geen aanvraag voor een definitieve berekening NOW wordt gedaan, gaat het UWV ervan uit dat u geen recht heeft op een tegemoetkoming. U moet dan het volledige voorschot terugbetalen!!

Wanneer moet ik de definitieve NOW-berekening uiterlijk aanvragen?

U moet de definitieve berekening van NOW 1.0 vóór 1 november 2021 aanvragen (dus niet al vóór 24 maart of 30 juni, deadlines die eerder van toepassing waren).

De definitieve berekening van NOW 2.0 moet aangevraagd worden vóór 5 januari 2022.

Als u niet vóór de genoemde deadlines (voor elke NOW-periode afzonderlijk!) een definitieve aanvraag indient of géén verklaring meestuurt terwijl dat wél verplicht is, heeft u geen recht op subsidie en moet u uw voorschot terugbetalen.

Wat kan Interfisc voor u betekenen?

U kunt de aanvraag aan ons uitbesteden. Om de definitieve aanvraag voor u te kunnen verzorgen, hebben wij behalve (eventueel) de genoemde verklaringen ook uw omzetcijfers over het betreffende financiële jaar en de betreffende NOW periode nodig. Ook verzoeken wij u om deze intentieverklaring ondertekend te retourneren.

Voor meer informatie of bij vragen kunt u contact opnemen via consult@interfisc.eu