Interfisc | Wij verzorgen uw salaris, ook als u voor een buitenlandse werkgever werkt!
8925
page-template-default,page,page-id-8925,ajax_updown_fade,page_not_loaded,boxed,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

Werknemer

 

Wij zijn u graag van dienst in de volgende landen:

Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk

Wilt u meer weten?

Hieronder vindt u informatie over Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk:

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op:

Buitenlandse werkgever? Werken in het buitenland? Ook dan zorgen wij ervoor dat uw arbeidsvoorwaarden goed geregeld zijn!

Voor u als werknemer is het belangrijk dat uw arbeidsvoorwaarden goed geregeld zijn en dat uw loonstrook klopt. Dat u erop kunt vertrouwen dat uw salaris tijdig wordt uitbetaald. Én dat u zeker weet dat u niet op een later moment tegen problemen aanloopt. Bijvoorbeeld wanneer u een uitkering nodig heeft of met pensioen gaat.

In grensoverschrijdende situaties is het voor werkgevers complex om deze zaken te waarborgen. Vaak merkt u al vanaf de onderhandelingen met een potentiële buitenlandse werkgever dat deze niet alle antwoorden paraat heeft. Dit kan ook blijken wanneer u met uw huidige werkgever spreekt over de mogelijkheid om tijdelijk in het buitenland te gaan werken. Bijvoorbeeld in verband met een tijdelijk project dat het bedrijf in dat land gaat uitvoeren.

Herkent u zich in één van deze situaties?

Dan heeft u misschien al ondervonden dat het soms lastig is om op al uw vragen antwoorden te krijgen. Interfisc helpt u daar bij. Neemt u, liefst samen met uw (potentiële) werkgever, contact met ons op. Wij zorgen er graag voor dat u zo snel mogelijk aan de slag kunt.

Gaat u voor een buitenlandse werkgever in Nederland werken?

Lees hieronder onze antwoorden op de meest gestelde vragen.


Kijk niet raar op wanneer u een arbeidsovereenkomst naar buitenlands recht krijgt aangeboden. U treedt immers in dienst bij een buitenlands bedrijf, dat graag het eigen vertrouwde arbeidsrecht toepast. Zeker wanneer u voor dit bedrijf de eerste werknemer in Nederland bent, zal er nog geen ervaring zijn met het Nederlandse arbeidsrecht en: onbekend maakt onbemind.
Voor de werkgever lijkt dit logisch, die kent immers de lokale regels van het Nederlandse arbeidsrecht niet. Echter, als u in Nederland woont én structureel in Nederland voor dit bedrijf gaat werken, zullen bepaalde regels zoals die in Nederland gelden voorrang hebben op de buitenlandse regels.
Hoe zit dat dan? Ook al is het in theorie mogelijk te kiezen welk recht van toepassing is, de "dwingende bepalingen" uit het rechtsstelsel van het land waarin u als werknemer gewoonlijk werkt hebben voorrang en kunnen de buitenlandse regels uit het arbeidscontract overrulen. Het gaat dan bijvoorbeeld over zaken zoals ontslag, proeftijd, doorbetaling bij ziekte en arbeidstijden.
Lees meer over wat er mis kan gaan en over hoe problemen voorkomen kunnen worden in onze download "Werken voor een buitenlands bedrijf; hoe pak ik dat aan?"

Eén van de eerste vragen die u waarschijnlijk zelf heeft wanneer u een aanbod krijgt, is wat er onderaan de streep overblijft van het aangeboden bruto loon. Het antwoord op die vraag is afhankelijk van de vraag in welk land belastingen & premies moeten worden afgedragen. Let wel: moeten worden afgedragen! De internationale regels bepalen welk land bevoegd is om belasting & premies te heffen. Het is weliswaar aan de hand van deze uitgangspunten mogelijk om de situatie te optimaliseren (bijvoorbeeld iets meer of iets minder thuiswerkdagen afspraken), maar het is niet mogelijk om zelf te kiezen welke regels u toepast. Pas dus op dat u niet in gaat op een pro forma berekening die gebaseerd is op de verkeerde uitgangspunten, en dat het nettoloon dat in die pro forma stond niet achteraf veel lager blijkt te zijn. Veel werkgevers weten zelf niet precies hoe dat zit en zullen aan u vragen om zelf met een oplossing te komen.
Allereerst is het belangrijk dat u zich realiseert dat het antwoord op de vraag in welk land u moet afdragen twee maal beantwoord moet worden: 1 x voor de belastingen en 1 x voor de sociale zekerheid. Het is niet vanzelfsprekend dat u zowel de belastingen als de premies in één en hetzelfde land afdraagt. Anders gezegd: op de vraag in welk land u verzekerd bent is een andere regel van toepassing dan op de vraag waar u belastingen moet betalen. Hieronder volgt een korte toelichting op de situatie van een werknemer die in Nederland woont en werkt en die slechts incidenteel in een ander land werkt, bijvoorbeeld op kantoor bij het bedrijf in het buitenland.

 1. In welk land ben ik sociaal verzekerd?
  De hoofdregel is: u bent sociaal verzekerd in het land waar u werkt. Is dit Nederland, dan bent u ook gewoon in Nederland sociaal verzekerd. Ook wanneer u vanuit huis werkt en veel op de weg zit. Zelfs wanneer u af en toe naar het buitenland reist, kunt u in Nederland sociaal verzekerd blijven. Zo lang u maar minimaal 25% van uw werktijd fysiek op Nederlands grondgebied werkt. Het kan wel belangrijk zijn om in deze situatie een A1-verklaring aan te vragen bij de Sociale Verzekeringsbank. Deze verklaring dient als bewijs dat, ondanks dat u af en toe in het buitenland of bij de werkgever op kantoor werkt, de Nederlandse sociale zekerheid van toepassing is. Er zijn natuurlijk uitzonderingen op deze regel (bijvoorbeeld als u tijdelijk naar het buitenland gedetacheerd wordt óf als u een klein bijbaantje heeft net over de grens), daarom is voorzichtigheid geboden. Overigens kunt u als werknemer maar in één land tegelijk verzekerd zijn; de bekende "salary split" constructie heeft geen betrekking op sociale zekerheid, deze ziet alleen op de belastingen.
 2. In welk land moet ik belasting betalen?
  Indien u alleen in Nederland werkt, ongeacht of u onderweg bent, vanuit huis werkt of vanuit een door de werkgever ter beschikking gestelde kantooromgeving, moet u ook in Nederland inkomstenbelasting betalen over het gehele inkomen (wereldinkomen). U kunt ervoor kiezen om zelf belasting te betalen, maar de werkgever kan er ook onder bepaalde voorwaarden voor kiezen om door de Nederlandse belastingdienst te worden aangewezen als "inhoudingsplichtige". Sowieso is hij verplicht om, wanneer hij een werknemer in dienst neemt die in Nederland sociaal verzekerd is, zich bij de Nederlandse Belastingdienst te registreren voor de afdracht van sociale verzekeringspremies. Aangezien sociale zekerheid en loonbelasting in Nederland in één aangifte bij dezelfde instantie worden aangegeven en afgedragen, is dat wel zo gemakkelijk. Zeker voor u als werknemer, omdat u dan niet achteraf nog voor verrassingen komt te staan. Anders gezegd: dat wat maandelijks op uw rekening gestort wordt is ook van u en u hoeft niets te reserveren voor de aangifte inkomstenbelasting volgend jaar (andere inkomsten dan het loon daargelaten natuurlijk). Een loonadministratiekantoor zoals Interfisc kan voor uw werkgever de inhoudingen & afdrachten verzorgen, zodat noch u noch uw werkgever er last van hebben.
 3. Werkt u niet volledig in Nederland maar ook af en toe in het buitenland?
  Dan is het mogelijk dat uw salaris niet alleen in Nederland belast is, maar ook voor een deel in het buitenland. Dit is dus anders dan voor de sociale zekerheid, waar slechts één land tegelijk premies mag heffen. Voorbeeld: u werkt enkele dagen per week vanuit huis of ergens in Nederland, maar ook één of twee dagen per week bij de werkgever op kantoor in Duitsland. Of in een ander land waar de werkgever een vestiging heeft. In zo'n geval kan de verplichting ontstaan om ook in die landen belasting af te dragen. Dit is soms een voordeel onderaan de streep. Maar lang niet altijd. Wat het risico is als u dat niet doet? Bijvoorbeeld dat de buitenlandse fiscus bij controle stelt recht te hebben op een deel van de "buit".
  Ter voorkoming van dubbele belasting krijgt u overigens aan het einde van de rit, bij uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting in Nederland, de mogelijkheid om een vermindering van Nederlandse belastingen te krijgen ter voorkoming van dubbele belasting. Hoe dit werkt? Kijk op de website van de Belastingdienst
  of neem contact op met een fiscaal adviseur die hierin thuis is. Via Interfisc kunt u e.e.a. ook laten uitrekenen of kunt u de aangifte inkomstenbelasting in Nederland (en/of België) laten indienen, rekening houdende met in het buitenland betaalde belasting.

Bij ingewikkelde constructies is het verstandig om op voorhand advies in te winnen over de vraag waar belasting moet worden afgedragen. Dit hoeft niet veel tijd en geld te kosten en kan veel ergernissen (en correcties) voorkomen.

Bereidt u zich er maar op voor dat de meeste werkgevers in eerste instantie niet bereid zijn een werkgever/werknemerpensioenverzekering voor u te regelen. Waarom? Omdat dat nu eenmaal niet verplicht is in Nederland (uitzonderingen daargelaten natuurlijk). En omdat veel buitenlandse werkgevers in hun eigen land gewend zijn dat alle arbeidsvoorwaarden "gewoon" wettelijk voorgeschreven zijn. Maar ook omdat daar hoge kosten aan verbonden zijn. Én omdat ze zich niet realiseren dat de wettelijke pensioenvoorziening in Nederland (de AOW) volledig door werknemers zelf bekostigd wordt. In de meeste landen wordt het staatspensioen juist door de werkgever betaald!
Wat kunt u doen?

 • Het kan helpen om de buitenlandse werkgever bewust te maken van de situatie. Via onze website kunt u in het Frans, Duits, Engels of Nederlands de Factsheet Personeel in Nederland downloaden, die de belangrijkste kenmerken van werkgeversverplichtingen in Nederland op een rij zet.
 • U kunt zelf een aanvullende oudedagsvoorziening opbouwen. Onder strikte voorwaarden, bijvoorbeeld wanneer u een aantoonbaar pensioentekort heeft opgelopen, kunt u met behulp van een privé verzekering fiscaal aantrekkelijk sparen voor een aanvulling op uw pensioen. De fiscale voordelen hieromtrent worden echter door de overheid steeds verder beperkt en zijn sowieso lang niet zo aantrekkelijk als de gebruikelijke pensioenbijdrage door de werkgever aan het werkgever/werknemerpensioen. Bovendien is een bijdrage van de werkgever aan zo'n privé-verzekering (in tegenstelling tot de bijdrage aan het werkgever/werknemerpensioen) niet fiscaal aftrekbaar, wat betekent dat het een bruto vergoeding is waarover u gewoon belasting & premies moet betalen. Per saldo blijft er dus veel minder van over.
Slaagt u erin de werkgever ervan te overtuigen dat hij er goed aan doet een pensioenverzekering voor u af te sluiten? Hou er dan rekening mee dat de meeste verzekeraars niet bereid zijn om zo'n verzekeringsovereenkomst aan te gaan met een buitenlands bedrijf. Wordt uw salaris verloond via Interfisc, dan zijn er vooralsnog enkele partijen beschikbaar die daartoe wél bereid zijn.

Veel buitenlandse bedrijven denken dat het, om een werknemer in Nederland in dienst te nemen, noodzakelijk is om eerst een vestiging op te zetten. In de meeste gevallen werken de Nederlandse vertegenwoordigers van onze buitenlandse klanten echter grotendeels vanuit huis. Grote kans dat dat in uw geval ook zo is. Het huren van een lokaal kantoor brengt dan alleen extra kosten met zich mee, nog los van de verplichting om een lokale administratie te voeren. Uiteraard brengt deze constructie beperkingen met zich mee als het gaat om de aard van uw werkzaamheden en bevoegdheden. Maar in de praktijk kan dit prima zo georganiseerd worden. Registratie van de buitenlandse werkgever voor de afdracht van uitsluitend loonbelasting & sociale verzekeringspremies is heel goed mogelijk.
Lees meer over dit onderwerp en over de mogelijke fiscale consequenties van verkoopactiviteiten in het buitenland in onze download "Werken voor een buitenlands bedrijf; hoe pak ik dat aan?"

Om de markt te bewerken heeft u een auto nodig. Veel Belgische of Duitse werkgevers die erachter komen dat auto's in Nederland relatief duur zijn, bieden u er één aan met een buitenlands kenteken. Het verschil in nieuwprijs tussen eenzelfde auto in bijvoorbeeld Nederland en Duitsland kan vanwege de BPM (Belasting personenauto's en motorrijwielen, bestaat alleen in Nederland) oplopen tot enkele duizenden euro's! De hoogte van de BPM is afhankelijk van de uitstoot van CO2 van de auto en voor diesel auto's geldt nog een toeslag. Op de website van de Belastingdienst kunt u uitrekenen hoe hoog de BPM voor een specifieke auto is. Kortom: een begrijpelijke keuze van de buitenlandse werkgever om een buitenlandse wagen aan te bieden, ervan uitgaande dat deze in het thuisland de beschikking heeft over een heel wagenpark. De keuze voor een goedkopere buitenlandse auto lijkt ook voor u misschien interessant, maar is een grijs gebied met zeer veel risico's voor zowel de werkgever als u zelf. Risico's die betrekking hebben op meerdere belastingen en mogelijke boetes, zoals de loonbelasting (fiscale bijtelling), BPM en Motorrijtuigenbelasting. De risico's zijn des te groter, nu de fiscus weet dat wij Nederlanders er veel voor over hebben om de hoge kosten van de auto van de zaak in Nederland te vermijden. Hou er dus rekening mee dat er veelvuldig gecontroleerd wordt door de instanties.
In onze download "Werken voor een buitenlands bedrijf; hoe pak ik dat aan?" leest u meer de volgende situaties & aandachtspunten:

 • Auto met buitenlands kenteken, vergunning tot vrijstelling BPM & afdracht van BPM in Nederland
 • Auto met buitenlands kenteken laten invoeren in Nederland
 • Auto leasen bij een Nederlandse leasemaatschappij
 • Auto leasen bij een buitenlandse leasemaatschappij
 • Auto kopen in Nederland
 • Fiscale bijtelling & voordeel in natura in verband met privé-gebruik
Hou in het achterhoofd dat het verstandig is om altijd de concrete situatie te (laten) onderzoeken alvorens u een keuze maakt! "

Wilt u meer weten? Download dan onze uitgebreide brochure “Werken voor een buitenlands bedrijf; hoe pak ik dat aan?”