Interfisc | Internationaal arbeidsrecht in een notendop
12696
page-template-default,page,page-id-12696,ajax_updown_fade,page_not_loaded,boxed,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

Tijd voor een nieuw arbo-model

 

Tijd voor een nieuw arbo-model

Ze zijn familie, begonnen allebei bij Ravil Intersurance en maakten een uitstapje buiten Interfisc. Maar ze kwamen terug, want ze hebben nu eenmaal een Interfisc hart. Thans zijn Tamara en Melina Mahieu actief binnen Interfisc-Arbo, een groeiende dienstentak. Want de arbowereld staat niet stil. Bovendien valt er heel wat te regelen voor buitenlandse werkgevers die de Nederlandse arbo- en verzuimregels niet gewoon zijn.

Interfisc richtte al in 1996 een eigen arbodienst op, gecertificeerd conform wettelijke richtlijnen. In 2015 zijn de eerste stappen gezet in het moderniseren van de dienstverlening, waarbij een online verzuimapplicatie werd geïntroduceerd en een nieuw arbo-model waarbij de regie meer bij de werkgevers kwam te liggen. In de praktijk bleek dat onze klanten vaker behoefte hadden aan persoonlijke begeleiding. Tamara: “Daarom zijn we in 2016, samen met collega Astrid van Zanten, een nieuwe weg ingeslagen, waarbij persoonlijke aandacht weer op de voorgrond komt.

'We willen werkgever en werknemer nog meer betrekken bij het arbobeleid'

"Hoe onderscheidt die aanpak zich?

Melina: “Met behoud van de positieve verandering uit 2015, zoals een landelijke netwerk van bedrijfsartsen en een online verzuimapplicatie, staat bij ons de persoonlijke benadering weer centraal en is maatwerk mogelijk. Daarnaast willen wij onze betrokkenheid bij de werkgevers vergroten. We vinden het belangrijk dat bedrijven kennis maken en contact onderhouden met onze kerndeskundigen zoals de stafarts en veiligheidskundige. Op die manier kunnen wij de adviezen op de specifieke bedrijfssituatie toespitsen. Dit sluit ook aan bij de nieuwe arbowet die op 1 juli 2017 in werking is getreden. Kern van de nieuwe wetgeving is dat werkgever en werknemer nog meer betrokken worden bij het arbobeleid. De bedrijfsarts en preventiemedewerker spelen hierin een centrale rol.”

Hoe goed kennen jullie de werknemers van jullie opdrachtgevers?

Tamara: “Van oudsher richt Interfisc zich op buitenlandse werkgevers met personeel in Nederland, voornamelijk vertegenwoordigers in de buitendienst. Deze werknemers werken vaak vanuit huis en zijn veel onderweg. Melina: “Inmiddels hebben we heel wat kennis over deze beroepsgroep. Het zijn mensen die lang in de auto zitten, een zelfstandig en soms eenzaam beroep hebben en die ook buiten reguliere werktijden beschikbaar zijn voor hun klanten. Met onze kennis kunnen we bedrijven helpen om risico’s in kaart te brengen en preventief maatregelen te nemen tegen verzuim. Het is voor sales representatives bijvoorbeeld belangrijk dat ze niet te lang rijden, gezond eten en thuis een verantwoorde werkplek hebben. Omdat ze hun werk letterlijk mee naar huis nemen, is het ook nodig om aandacht te hebben voor ontspanning.

'"Bij arbeidsongeschikte werknemers wordt nu vooral gekeken naar wat ze nog wél kunnen'

Wat doet Interfisc aan de preventie van verzuim?

Tamara: “Door het uitvoeren van de risico inventarisatie en – evaluatie worden risico’s in kaart gebracht en een plan van aanpak opgesteld en kunnen wij samen met onze kerndeskundigen en onze providerboog passende oplossingen bieden.”

Hoe belangrijk is duurzame inzetbaarheid?

Melina: “Onze samenleving verandert. We werken langer door en het is cruciaal dat we blijven bijleren. Bij ziekte of gedeeltelijk afgekeurde mensen wordt gekeken naar wat ze nog wél kunnen. Welk passend werk is er? Deze tendensen en ook andere thema’s als het combineren van werk e mantelzorg of het omgaan met medewerkers met burn out klachten spelen vandaag de dag. De komende jaren worden preventie van verzuim en het inzetbaar houden van medewerkers steeds belangrijker. We wille bedrijven hierbij van A tot Z adviseren en begeleiden.”

Interfisc-Arbo B.V.

Melina Mahieu

Senior verzuimspecialist

0031 (0)70 313 3040

welcome@interfisc.eu