Ga naar de inhoud

Nieuwe registratieplicht vanaf 1 juli 2024 voor grote bedrijven in Nederland

vervoer voor de werkgever

Om de klimaatveranderingen tegen te gaan heeft de Nederlandse overheid een 600-tal maatregelen opgenomen in haar klimaatakkoord. Vervoer voor het werk (oftewel werkgebonden mobiliteit) is één van de relevante topics.  

Voor wie geldt de nieuwe registratieplicht?

De nieuwe registratieplicht is (nog) niet op iedereen van toepassing: 

  • Had u op 1 januari 2024 (of 1 juli 2024) 100 of meer werknemers in dienst? Leest u het volgende dan aandachtig.  
  • Had u op 1 januari 2024 (of 1 juli 2024) minder dan 100 werknemers in dienst? Dan is er vooralsnog géén actie vereist, maar dit kan na 2026 nog wel komen. 


In 2026 vindt er een evaluatie plaats op basis van de gerapporteerde gegevens. Als dan blijkt dat de doelstelling van 1,5 megaton C
O
2 vermindering niet gehaald is, zal er aanvullende regelgeving komen vanuit de overheid, waarbij een maximum CO2 uitstoot per reizigerskilometer opgenomen wordt. Iedere werkgever zal verplicht zijn om daaraan te voldoen, uiterlijk in 2030. 

Achtergrond
Op 28 juni 2019 heeft het Nederlandse kabinet het klimaatakkoord gepresenteerd (Het Akkoord | Klimaatakkoord) met diverse afspraken om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Eén van de afspraken is het verminderen van de CO2 uitstoot door werkgebonden mobiliteit. Hieronder wordt verstaan het woon-werkverkeer (woon-werkmobiliteit) en bezoek aan klanten (zakelijke mobiliteit). 

In het besluit CO2-reductie werkgebonden mobiliteit (Gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit (rvo.nl)) is opgenomen dat werkgevers met 100 of meer werknemers verplicht zijn gegevens over hun werkgebonden personenmobiliteit te verstrekken. Doel is om inzicht te krijgen in de CO2 uitstoot, maar ook grip. Uiteindelijk moet de uitstoot in 2030 met 1,5 megaton CO2 verlaagd zijn. 

Welke werknemers tellen mee?
Werknemers die tenminste 20 uur per maand betaalde arbeid verrichten. De telling dient gedaan te worden voor alle vestigingen met hetzelfde KVK-nummer (handelsregisternummer) samen en vestigingen buiten Nederland vallen niet onder de rapportage.

Per wanneer en hoe moet u rapporteren?
Voor 2024 kunt u kiezen. U kunt rapporteren over heel 2024, maar u kunt er ook voor kiezen om vanaf 1 juli 2024 te rapporteren.

  • Kiest u voor een rapportage over heel 2024 dan is het peilmoment om te bepalen of u 100 of meer werknemers in dienst had, 1 januari 2024.
  • Kiest u voor rapportage vanaf 1 juli 2024, dan is 1 juli 2024 het peilmoment om te bekijken of u 100 of meer werknemers in dienst had.


Uiterlijk op 30 juni 2025 stuurt u uw gegevens over 2024 in. De gegevens over heel 2025 stuurt u uiterlijk 30 juni 2026 in. De regionale omgevingsdienst die werkt voor de gemeente van uw hoofdvestiging, zal controleren of u uw gegevens juist en tijdig ingediend heeft.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de betreffende website: 


Wat moet u rapporteren?
Door de rapportage doet u ieder jaar opgaaf van het totaal aantal gereisde kilometers door uw werknemers voor uw organisatie. Deze kilometers rapporteert u apart voor het soort vervoermiddel en type brandstof met daarbij of het om woon-werk of zakelijke mobiliteit gaat. Zodra alle gegevens ingevoerd zijn in een digitaal formulier, wordt automatisch de CO2 uitstoot voor uw organisatie berekend.  

U rapporteert de gegevens niet per werknemer, maar per vervoersmiddel. Op deze manier wordt rekening gehouden met de privacy van uw werknemers. 

Hoe komt u aan de benodigde gegevens?
In de hoofdstukken 3 tot en met 6 van de eerder genoemde toelichting van de overheid (Gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit),  geeft de overheid een handreiking hoe u de verschillende gegevens kan achterhalen. 

Inloggen en doorgeven via eHerkenning 

Net als voor veel andere overheidsverplichtingen, heeft u eHerkenning nodig om deze gegevens online te kunnen doorgeven. Heeft u nog geen eHerkenning, vraag dit dan zo snel mogelijk aan. Er zijn in Nederland diverse partijen die een oplossing voor eHerkenning aanbieden. 

Op onze website vindt u meer informatie over eHerkenning voor buitenlandse bedrijven   >>

veel gestelde vragen

Heeft u na het lezen van dit alles nog vragen, de overheid heeft op haar website getracht zoveel mogelijk vragen voor u te beantwoorden.

Ga hiervoor naar:  Veelgestelde vragen rapportageverplichting WPM  >>

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Volg ontwikkelingen op het gebied van werkgeversverplichtingen in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië op de voet.

Samen, oplossingsgericht en zorgzaam

Al sinds 1972 biedt Interfisc internationale HR & Payroll oplossingen aan in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië. Wij doen dit vanuit ons hoofdkantoor in Nederland en filialen in België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en met een internationaal team van ca. 45 bevlogen en zorgzame medewerkers.

Wilt u meer informatie?

Vragen over wat u allemaal moet regelen?
Ons customer support team staat voor u klaar, u bereikt ons telefonisch of via het contactformulier.

Niet gevonden wat u zocht?

In de wereld van internationale tewerkstelling is elke situatie uniek.
Heeft u vragen waarop onze website geen antwoord biedt, aarzel dan niet om ons deze te stellen, wij denken graag met u mee!

Contactformulier

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!

Volg ontwikkelingen op het gebied van werkgeversverplichtingen in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië op de voet.