Interfisc | Goed verzekerd in Nederland | Interfisc
12708
page-template-default,page,page-id-12708,ajax_updown_fade,page_not_loaded,boxed,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

Door ons bent u goed verzekerd in Nederland

 

Door ons bent u goed verzekerd in Nederland

Met pensioenen en verzekeringen is het eigenlijk heel simpel, stel Patrick Naafs. Het gaat om risicobereidheid. Buitenlandse werkgevers kunnen ervoor kiezen om alleen die zkaen te verzekeren die verplicht zijn en de rest te laten. Maar we merken dat werknemers mondiger worden. Wil je in deze concurrerende markt de juiste mensen aantrekken? Dan is het belangrijk om goede secundaire arbeidsvoorwaarden te bieden. Daar horen verzekeringen bij.

Patrick Naafs en collega Theo Brouwer werken voor Ravil Intersurance, de verzekeringstussenpersoon van Interfisc. Eerder werkte Patrick bij de verzekeringstak van een grote bank en Theo bij een verzekeraar. Ze draaien al heel wat jaren mee in het vak.

'In Nederland gaat de overheid ervan uit dat werkgevers veel meer zelf regelen'

Theo: “Sinds het toezicht op financiële dienstverleners en tussenpersonen is aangescherpt is de verzekeringsbranche transparanter geworden. Maar ook complexer. Vroeger had je een aantal standaardmogelijkheden. Nu zijn er nieuwe regels ten aanzien van deskundigheid, betrouwbaarheid en informatieverstrekking. De adviezen zijn omvangrijker en ingewikkelder.”

Patrick: “Nodeloos ingewikkeld willen we het verzekeren niet maken. We vinden het juist belangrijk dat al die complexe informatie voor onze klanten behapbaar blijft. Buitenlandse bedrijven kijken vaak anders aan tegen verzekeren dan gedaan wordt in Nederland. Dat komt omdat zaken in hun eigen land anders zijn geregeld. Dan vragen ze ons welke verzekeringen verplicht zijn. Maar in Nederland gaat de overheid ervan uit dat werkgevers veel meer zelf regelen voor hun werknemers. Bedrijven die alleen uitgaan van verplichte verzekeringen, verzekeren hun mensen hier minimaal. Bovendien lopen ze daarmee onnodig risico’s.”

Theo: “Laat ik wat verschillende noemen. België bijvoorbeeld kent geen verzuimverzekering. In België dekt de overheid verzuim via de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Hiervoor worden sociale premies gebruikt. In Nederland zijn werkgevers wettelijk verplcith het loon van de zieke werknemer gedurende twee jaar door te betalen. Voor dit risico luiten werkgevers een verzuimverzekering af bij verzekeraars. Hierin hebben zij dus een eigen verantwoordelijkheid.”

“Een ander voorbeeld: In veel landen hebben werknemers recht op een staatspensioen dat is gebaseerd op de hoogte van hun inkomen. In Nederland krijgt iedereen dezelfde pensioenuitkering (AOW), die voor een gehuwde of samenwonende gelijk is aan 50% van het minimum loon. Ook de wettelijke nabestaandenuitkering is beperkt geregeld. Veel werknemers zijn via hun werkgever voor ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen dan ook aanvullende verzekerd. De Nederlandse overheid gaat er vanuit dat werkgevers in die aanvullingen voorzien. Buitenlandse bedrijven staan daar vaak niet bij stil.”

'Niet verplicht, wél verantwoordelijk'

“Bij Interfisc advisren we onze klanten om de financiële risico’s van verzekeren of niet verzekeren tegen elkaar af te wegen”, stelt Patrick. “Aanvullende verzekeringen voor pensioen, nabestaanden en arbeidsongeschiktheid zijn in Nederland in principe niet verplicht. Maar we leggen klanten wel uit dat er risico’s kleven aan het niet afsluiten van deze verzekeringen. Werknemers kunnen door veel Nederlandse rechters in het gelijk gesteld worden als de werkgever geen aanvullende regelingen heeft getroffen.” Theo: “Zeker als de aanvullingen wel in een Nederlandse cao zijn vastgelegd of deelname aan bedrijfstakpensioenfondense (BPF) verplicht gesteld is. Zo’n BPF kan dan alsnog de premies navorderen.”

Marktconform

Wat Patrick betreft zijn mogelijke risico’s echter niet de enige reden om aanvullende verzekeringen te treffen voor werknemers die geheel of gedeeltelijk in Nederland werken. “Moderne bedrijven willen een marktconform arbeidsvoorwaardenpakket voor hun medewerkers, juist ook als zij over de grens werken. Goede secundaire arbeidsvoorwaarden maken daarbij het verschil.”

Ravil Intersurance B.V.