Interfisc | Meldingplicht nu ook in Nederland?
12839
page-template-default,page,page-id-12839,ajax_updown_fade,page_not_loaded,boxed,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

Casus | Nieuwe regels voor detachering

 

Meldingsplicht nu ook in Nederland? - 2017

Probleem

Wanneer werknemers tijdelijk gedetacheerd worden naar een ander Europees land (EER-land of Zwitserland) om daar bepaalde werkzaamheden voor een bedrijf uit te voeren, dient er een aantal wettelijke bepalingen en verplichtingen van het werkland te worden nageleefd en dit ongeacht het recht dat van toepassing is op de arbeidsovereenkomst van de gedetacheerde werknemers. Zo dient een bepaald minimumloon te worden betaald en kunnen cao-bepalingen of andere werknemers-beschermende bepalingen van toepassing zijn. Daarnaast moeten bepaalde documenten zoals loonstrookjes en arbeidstijdenoverzichten aanwezig zijn op de werkplek. Deze documenten moeten op elk gewenst moment overlegd kunnen worden aan de Arbeidsinspectie. Ook zijn buitenlandse dienstverrichters in de toekomst verplicht om vooraf melding te doen over waar, wanneer en met welke werknemers er in het werkland een project wordt uitgevoerd. Deze meldingsplicht zal in Nederland in werking treden zodra de Nederlandse overheid daartoe een goed functioneren digitaal systeem (portaal) heeft opgezet.

Legt een bedrijf deze of overige verplichtingen naast zich naar, dan kunnen aanzienlijke boetes worden opgelegd. Dit is één van de maatregelen om oneerlijke concurrentie door buitenlandse werkgevers met personeel uit lage lonen landen tegen te gaan.

Oplossing

Veel bedrijven weten dit niet. Interfisc geeft regelmatig workshops en adviseert over alle fiscale en juridische aspecten verbonden aan grensoverschrijdende tewerkstellingssituaties in Nederland en andere EU0-landen. We besteden daarbij in het bijzonder aandacht aan het toepasselijk arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht en belastingrecht bij werknemers. In de loop der jaren heeft Interfisc ook een bijzondere expertise opgebouwd op het vlak van salary-splits en de implementatie hiervan in de payroll. Mede gezien de nieuwe EU-voorschriften ter bescherming van gedetacheerde werknemers wil Interfisc gaan fungeren als aanspreekpunt tussen de betrokken autoriteiten en onze klanten. We toetsen of bovenvermelde bepalingen voor onze klanten van toepassing zijn en kijken wat zij moeten doen om hun zaken op orde te krijgen. Daarbij geven wij niet alleen advies, maar ontzorgen wij ook effectief onze opdrachtgevers.