Interfisc | Complexe regels bij verzuim in Nederland
12812
page-template-default,page,page-id-12812,ajax_updown_fade,page_not_loaded,boxed,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

Casus | Complexe regels bij verzuim in Nederland

 

Nederland vraag actieve rol van werkgever - 2017

Probleem

De Nederlandse arboregels zijn voor veel buitenlandse bedrijven complex. Ook de rol van de bedrijfsarts is vaak onduidelijk. In België bijvoorbeeld, is ziek- en betermelden anders geregeld dan in Nederland. Daar bepaalt de huisarts bij ziekte hoe lang iemand zich kan ziek melden. In Nederland heeft de bedrijfsarts een leidende rol bij langdurige arbeidsongeschiktheid. De bedrijfsarts, werkgever en werknemer bekijken gezamenlijk of, wanneer en hoe iemand weer aan het werk kan. De verantwoordelijkheid voor re-integratie ligt niet alleen bij de werknemer, maar dus ook bij de werkgever.

Een ander punt is loondoorbetaling bij ziekte. In veel Europese landen is de loondoorbetalingsplicht beperkt tot enkele weken. Terwijl de werkgever in Nederland verplicht is om zieke werknemers twee jaar loon door te betalen. Dit kan zelfs oplopen tot drie jaar indien het UWV de re-integratie inspanningen zoals gesteld in de Wet Verbetering Poortwachter, als onvoldoende beschouwt en een sanctie oplegt.

Verder wordt in Nederland, anders dan in de omringende landen, geen onderscheid gemaakt tussen ‘risque professionnel’ en ‘risque social’. Of de werknemer nu arbeidsongeschikt wordt door een beroepsziekte of bedrijfsongeval, of door een oorzaak in de privésfeer, dezelfde regels zijn van toepassing.

Oplossing

Tamara Mahieu en Melina Mahieu begeleiden bedrijven bij arbozaken. Tamara: “We wijzen buitenlandse werkgevers op de verschillen tussen Nederland en hun eigen land.”

Melina: “Buitenlandse ondernemers zijn vaak niet gewend aan de actieve rol die van werkgevers wordt verwacht bij de verzuimbegeleiding. Wij ondersteunen hen daar intensief bij. Het is onze bedoeling om werkgevers zo veel mogelijk te ontzorgen. De werknemer wordt ziek gemeld en vanaf dat moment bewaken en begeleiden wij het gehele proces. We regelen de verzuimbegeleiding, houden daarbij de wettelijke termijnen in de gaten, doen melding aan de verzekeraar en het UWV, verzorgen de claimafhandeling en informeren de loonadministratie. Verder wijzen wij de werkgever op zijn rol en de daarbij behorende acties. Wij kunnen adviseren of optreden als casemanager.”

Tamara: “Interfisc-Arbo is een gecertificeerde arbodienstverlener. Dit betekent dat we een eigen expertiseteam hebben met een bedrijfsarts, hogere veiligheidskundige, arbeidshygiënist en een arbeids- en organisatiedeskundige. Hierbij kunnen we ook heel goed een risico-inventarisatie en evaluatie uitvoeren. Of een preventieplan opstellen om verzuim tegen te gaan.”

Melina Mahieu

Senior verzuimspecialst

0031 (0)70 313 3040

welcome@interfisc.eu