Interfisc | Klokkenluidersregeling - Interfisc
4737
post-template-default,single,single-post,postid-4737,single-format-standard,ajax_updown_fade,page_not_loaded,boxed,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

Klokkenluidersregeling

 

Klokkenluidersregeling

Op 1 maart 2016 is het wetsvoorstel Huis voor de klokkenluiders aangenomen door de Eerste Kamer. De wet is met ingang van 1 juli 2016 in werking getreden.
Deze wet voorziet in een aantal maatregelen met betrekking tot het aankaarten van misstanden bij een organisatie. Dit betreft onder meer een verplichting voor organisaties met 50 of meer werknemers om een interne meldingsprocedure tot stand te brengen. Daarnaast is een nationaal ‘Huis voor klokkenluiders’ opgericht met een adviserende en onderzoekstaak. De werknemer kan het Huis verzoeken een onderzoek naar een gemelde misstand in te stellen. Het Huis voor klokkenluiders wordt onderdeel van de Nationale ombudsman. Tot slot biedt de wet bescherming van een werknemer die intern of extern een misstand aan de kaak stelt.
In de arbeidswetgeving is een nieuw artikel 7:658c BW toegevoegd dat luidt:
“De werkgever mag de werknemer niet benadelen wegens de omstandigheid dat de werknemer te goeder trouw en naar behoren een melding heeft gedaan bij de werkgever of het Huis voor klokkenluiders, van een vermoeden van een misstand.”
In de Wet op de ondernemingsraden is aan artikel 27 sub m. een onderdeel toegevoegd dat ervoor zorgt dat de werkgever een procedure voor het melden van een vermoeden van misstand tot stand moet brengen.

Deze wet kan dus gevolgen hebben voor werkgevers waar in ieder geval 50 werknemers werkzaam zijn. Ingeval u hierover vragen heeft of advies wenst bij het opstellen van een klokkenluidersregeling, kunt u desgewenst contact opnemen met Interfisc Consult.
>> lees meer over Nederland

Publicatiedatum: 20 /10 /2016