Interfisc | Inwerkingtreding Regeling internationaal handelsverkeer - Interfisc
5212
post-template-default,single,single-post,postid-5212,single-format-standard,ajax_updown_fade,page_not_loaded,boxed,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

Inwerkingtreding Regeling internationaal handelsverkeer

 

Inwerkingtreding Regeling internationaal handelsverkeer

 

Op 1 juli 2017 treedt de nieuwe Regeling internationaal handelsverkeer in werking. Deze regeling biedt het internationale bedrijfsleven de mogelijkheid om flexibel arbeidskrachten vanuit het buitenland tijdelijk in Nederland te laten werken. Het gaat bijvoorbeeld om werknemers die getraind worden in het werken met nieuwe machines of het geven van trainingen aan werknemers van een buitenlandse klant van het Nederlandse bedrijf.

Nu moet voor deze arbeidskrachten vaak een tewerkstellingsvergunning (TWV) worden aangevraagd, terwijl het om werk gaat dat geen verdringing op de Nederlandse arbeidsmarkt veroorzaakt. Voor het bedrijfsleven betekent de nieuwe regeling vermindering van administratieve lasten. Er hoeft dan niet steeds een aparte tewerkstellingsvergunning te worden aangevraagd voor iedere keer dat de buitenlandse arbeidskracht tijdelijk naar Nederland komt.

Voor het laten overkomen van een buitenlandse arbeidskracht moet de Nederlandse werkgever goedkeuring van het traject bij UWV aanvragen. Een traject is het kader waarbinnen de werkzaamheden plaatsvinden, dat in tijd afgebakend is, een grensoverschrijdend aspect heeft en naar een eindresultaat toewerkt. Een levering van een goed is een voorbeeld hiervan. UWV zal toetsen of de werkzaamheden geen verdringing op de arbeidsmarkt veroorzaken. Het moet gaan om werkzaamheden die niet door Nederlandse arbeidskrachten kunnen worden uitgevoerd. Als UWV goedkeuring heeft gegeven, kan de werkgever gedurende drie jaar arbeidskrachten in het kader van dat traject laten overkomen. Er is dan slechts een melding van de persoonsgegevens van de buitenlandse arbeidskracht en de toedracht van de werkzaamheden nodig. De melding moet twee dagen voordat de werkzaamheden beginnen bij UWV ingediend zijn.
De regeling is de opvolger van de Pilot Kennisindustrie, die per 1 juli a.s. vervalt.

 

Indien u meer informatie wenst hieromtrent kunt u contact opnemen met onze afdeling Consult.

Bronvermelding : Ministerie van Sociale Zaken

>> lees meer over Nederland

Publicatiedatum: 06 /07 /2017