Interfisc | Eindelijk, de heffing in box 3 veranderd - Interfisc
5218
post-template-default,single,single-post,postid-5218,single-format-standard,ajax_updown_fade,page_not_loaded,boxed,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

Eindelijk, de heffing in box 3 veranderd

 

Eindelijk, de heffing in box 3 veranderd

Al meer dan 15 jaar wordt de heffing van inkomstenbelasting in Nederland berekend aan de hand van een boxensysteem.

Box 1 ziet op belasting over inkomen uit werk en woning en wordt berekend aan de hand van vier tariefschijven met bijbehorende belastingtarieven in hoogte variërend van 36,55% (in 2017) als laagste tarief tot en met het hoogste tarief van 52%. Overigens zit in de eerste twee schijven nog 27,65% begrepen aan premies volksverzekeringen.

Box 2 ziet op inkomen uit aanmerkelijk belang wat belast wordt tegen een vast tarief van 25%. Een aanmerkelijk belang ontstaat als men tenminste 5% van het geplaatste aandelen kapitaal van een onderneming bezit.

Box 3 ziet op inkomen uit sparen en beleggen en sinds het begin in 2001 is de berekening van belasting gebaseerd op een forfaitair rendement van 4% op de grondslag die belast wordt tegen een vast tarief van 30%. In de beginjaren lagen de rentepercentages die vergoed werden op spaartegoeden nog boven de 4% maar na jaren van al maar dalende rentetarieven ligt de rentevergoeding inmiddels rond de 1%. Kortom, een rendement halen op (voornamelijk spaartegoeden) van 4% is onmogelijk. De roep om een verandering (lees tariefsverlaging) in box 3 werd luider en na 16 jaar box 3 is er een wijziging doorgevoerd.

De op zich simpele wijze van heffen in box 3 is met ingang van dit jaar fundamenteel gewijzigd. Onderliggende gedachte bij het doorvoeren van de wijzigingen is dat hoe hoger het vermogen hoe groter de mogelijkheden hier een hoger rendement op te halen. Daarom is ook in box 3 een schijvenstructuur geïntroduceerd en is het forfaitaire rendement gedifferentieerd.

De veranderingen in box 3 met ingang van 2017 zijn als volgt. Iedere belastingplichtige heeft een heffingsvrij vermogen van € 25.000 en het vermogen wordt in een spaardeel en beleggingsdeel (de grondslag) onderverdeeld met per schijf een eigen forfaitair rendement.

Dat ziet er dan als volgt uit:

Grondslag sparen en beleggen Spaardeel 1,63% Beleggingsdeel 5,39% Forfaitair rendement
0- 75.000 67% 33% 2,87%
75.001 – 975.000 21% 79% 4,60%
975.001 – > 0% 100% 5,39%

Het geldende belastingtarief blijft 30% over het forfaitere rendement.

De invoering van het boxensysteem was ooit bedoeld als vereenvoudiging en met de vooringevulde aangifte inkomstenbelasting zou het indienen ervan eenvoudig moeten zijn. Toch kan het indienen van de aangifte inkomstenbelasting om welke reden dan ook een horde zijn. Interfisc neemt deze horde weg en ontzorgt op het gebied van uw verplichtingen betreffende de inkomstenbelasting.

Indien u meer informatie wenst hieromtrent kunt u contact opnemen met onze afdeling Consult.

>> lees meer over Nederland

Publicatiedatum: 13 /07 /2017